Succesvol werkgeversnetwerk U15 viert jubileum

Foto: U15

U15 is een werkgeversnetwerk in Midden-Nederland dat samenwerkt aan duurzame mobiliteit voor betere bereikbaarheid, minder CO2-uitstoot en vitalere medewerkers. Het viert dit jaar zijn eerste lustrum en heeft daarom op 27 september het boekje ‘Vijf Jaar duurzame mobiliteit’ uitgereikt aan Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Bij de uitreiking van het boekje, benadrukte de gedeputeerde nogmaals het belang van U15 voor de bereikbaarheid van Midden-Nederland:

‘‘De verbetering van de bereikbaarheid vraagt om een intensieve en op resultaatgerichte samenwerking tussen provincie, rijk, gemeenten én werkgevers. De gebundelde kracht van U15 biedt een uitstekend platform om samen resultaten te boeken.” 

Betrek werkgevers bij overheidsplannen

De kracht van U15 zit in het netwerk. Dat laten ze aan de buitenwereld zien in het boekje. Er wordt niet alleen verteld over de ontstaansgeschiedenis, maar ook over de vele lessen die gaandeweg zijn geleerd. Die draaien vooral om het betrekken van werkgevers bij overheidsplannen.

Een belangrijk inzicht was bijvoorbeeld het bij elkaar brengen van de behoeften van overheid en werkgevers. Het vergroot het draagvlak en versterkt de onderlinge band.

Aanpak op bedrijventerreinen

Ook ontwikkelde U15 een aanpak voor de bedrijventerreinen in Utrecht en Amersfoort. Elk terrein is namelijk anders en heeft zo zijn specifieke problemen. De projectleiders van U15 werken er samen met werkgevers aan oplossingen. Dat levert veel resultaat op.

Problemen worden collectief opgelost en vaak is er een rechtstreekse productieve dialoog met de lokale overheid. Bijvoorbeeld over oplossingen in infrastructuur en openbaar vervoer.

Inzicht in mobiliteit

Voor de leden is er zelfs een gratis CO2-footprintmeting. Dit geeft een organisatie inzicht in zijn mobiliteit en de uitstoot van CO2. Vanuit dit inzicht kunnen rechtstreeks maatregelen worden gedestilleerd voor verbeteringen. Dit levert snel veel besparingen op.

Samenwerken loont

Inmiddels zijn er ruim 200 werkgevers in Midden-Nederland lid van U15. Samen bereiken ze veel op reductie van CO2-uitstoot en spitsmijdingen. U15 vertegenwoordigt ook de werkgevers in Goedopweg: het samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Reacties