Gezonde economie is krachtige motor van elke regio

Foto: Provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een sterke positie als topregio voor het (internationale) bedrijfsleven. Dit dankt de provincie aan een centrale ligging in het land, een bovengemiddeld opleidingsniveau van de inwoners en een prima woonklimaat. Dit blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht.

Er wordt veel gedaan om de economie verder te versterken. De nadruk ligt hierbij op kennis en creativiteit, kansen benutten en krachten bundelen. Want een gezonde economie is een krachtige motor van elke regio.

Een krachtige motor zorgt er ook voor dat het niet alleen in de eigen regio goed draait maar dat ook andere regio’s profiteren. We verbinden sectoren die elkaar nu nog onvoldoende vinden. In nieuwe coalities koppelen we bedrijven aan overheden en kennisinstellingen; initiatieven die zorgen voor groei en banen voor het bedrijfsleven.

Goederenstroom
Daarnaast vestigen zich jaarlijks langs de driehoek Hilversum-Amersfoort-Utrecht nieuwe bedrijven. De  werknemers reizen daar vrijwel dagelijks naartoe vanuit de omliggende gemeenten. Het woon- werkverkeer in de regio is daardoor in de afgelopen 10 jaar fors toegenomen.  Een deel van de producten en diensten die door deze ondernemers worden gemaakt,  worden vervolgens weer verspreid buiten de regio Utrecht. Dat levert een dagelijkse goederenstroom op in alle windrichtingen. Dat betekent dat we een goede infrastructuur nodig hebben om de krachtige motor te laten blijven draaien.

Reacties