Vergunning coffeeshop Snouckaertlaan 30 na heroverweging ingetrokken

Foto: Publiek domein

De horeca-exploitatievergunning en gedoogverklaring die op 15 mei aan Roots BV is verleend om een coffeeshop te exploiteren in het pand aan de Snouckaertlaan 30 is ingetrokken.

Bij het beoordelen van de ingediende bezwaarschriften is de afstand tussen de coffeeshop en het Luzac College nogmaals bekeken en is informatie betrokken over de inmiddels ingang gezette herinrichting van de Zonnehof. Door de nieuwe inrichting is de loopafstand over de openbare weg tussen de coffeeshop en het Luzac College minder dan 250 meter. Om die reden heeft de burgemeester besloten om de vergunning in te trekken.

Diverse omwonenden en organisaties hebben in de periode van half mei tot eind juni bezwaar gemaakt tegen de komst van de coffeeshop. De bezwaren richtten zich op diverse aspecten. Een onderdeel dat in veel bezwaarschriften en nadrukkelijk tijdens de hoorzitting naar voren kwam, is de afstand tussen de coffeeshop en het Luzac College op de Zonnehof. Bij het beoordelen van de bezwaarschriften is informatie betrokken over de inmiddels in gang gezette herinrichting van de Zonnehof. Bij een heroverweging moet namelijk uitgegaan worden van de feitelijke situatie en omstandigheden zoals die op dat moment (september 2017) gelden. Door de nieuwe inrichting van de Zonnehof is de loopafstand van de coffeeshop over de openbare weg naar het Luzac College minder dan 250 meter. De afstanden tot scholen zijn een harde voorwaarde waar een locatie aan moet voldoen.

Het nieuwe beleid maakt het mogelijk dat er zeven coffeeshops in Amersfoort gevestigd kunnen worden. De gemeente gaat verder met het benaderen van geïnteresseerden op de wachtlijst.

Reacties