Oud-Amersfoorter brengt muzikanten van de Cavalerie uit 1963 bij elkaar

Het 63-6 Trompetterkorps der Cavalerie in vol ornaat
Foto: tdc63-6.nl

Het was een initiatief van de oud-Amersfoorter  Cas Butter. Hij bezocht de vijfjaarlijkse reünie van het Trompetterkorps der Cavalerie en tijdens de mars door Amersfoort bedacht hij dat het geweldig zou zijn om na 53 jaar de fotoalbums in te zien van zijn oude dienstmakkers. Een oude dienstmaat werd gebeld en samen gingen ze aan de slag.

Binnen een half jaar was het gelukt om alle oude dienstmaten via het internet te traceren en te benaderen. En  iedereen werd direct laaiend enthousiast toen gevraagd werd of 63-6 nog wat betekende.  De reacties waren overweldigend. Deze oud-muzikanten maakten deel uit  van het Trompetterkorps der Cavalerie dat in 63-6 in Amersfoort opkwam en in juni 1965 daar afzwaaide. Hun Amersfoortse periode zat er toen op. Maar het bleek al snel dat de anderhalf jaar die doorgebracht werd in de inmiddels gesloopte Willem III-kazerne nog springlevend is.  Spontaan werd meegewerkt om het oude fotoarchief, filmpjes, muziekopnamen en relikwieën op te sturen en te delen met de overige dienstmaten.  Uit het initiatief van Cas Butter is Inmiddels een fantastische verzameling ontstaan, die nu voor iedereen te zien is op de website www.tdc63-6.nl . Van de vijftig muzikanten, die  deel uitmaakten van het 63-6 Trompetterkorps der Cavalerie zijn er inmiddels acht overleden.  Geen van de toenmalige kaderleden, waaronder kapelmeester Jacques Reijnhoudt en onder-kapelmeester Hans van Kleef uit Amersfoort, bleken nog in leven te zijn..

Reünie
Na de oproep om de archieven van de lichting 63-6 te delen ontstond al snel de behoefte om elkaar nog eens weer te zien. En dat moest natuurlijk in Amersfoort zijn, de bakermat van het Trompetterkorps der Cavalerie, waarbij zij met zoveel plezier hun dienstplicht hebben vervuld.  Daar werd naast de militaire en representatieve verplichtingen op grootse wijze het 150 jarig bestaan van de Huzaren van Sytzama en Prins Alexander opgeluisterd. Denk ook aan de concerten op de Hof, met altijd veel belangstellenden .

Op 7 oktober 2017 vindt de  reünie plaats in De Kabouterhut in Amersfoort. Naast een weerzien na ruim een halve eeuw en het uitwisselen van oude herinneringen,  zal ook meegedaan worden aan de Vriendendag van het Cavaleriemuseum in de Bernhardkazerne en zal een optreden van het Reünieorkest Trompetterkorps der Cavalerie worden bijgewoond. Na zoveel jaren blijkt de liefde voor dit muziekkorps zeer diep geworteld.

Cas Butter
Cas Butter, in Amersfoort ook bekend als stationsrestauriehouder, was in zijn jeugd al trompetter bij het Jachthoorn- en Trompetterkorps van Bronswerk uit Amersfoort.  Als voorzitter van de Sierduivensportvereniging Amersfoort en omstreken (SAO)  organiseert hij jaarlijks de bekende Keistadshow en is voor zijn vele werk geridderd in de orde van Oranje Nassau. Het organiseren is hem wel toevertrouwd. Hij  woont tegenwoordig in Ermelo, maar ondanks dat ligt zijn hart, toch nog in Amersfoort.

Reacties