Meld uw evenement 2018 aan

Foto: Gemeente Amersfoort

Elk jaar stelt de burgemeester rond 1 december de evenementenkalender voor het daarop volgende jaar vast. Wilt u een evenement organiseren? Dan dient u het evenement zelf aan te melden bij de gemeente.

Evenementen voor 2018 moeten uiterlijk op 10 oktober 2017 worden aangemeld. Dat doet u via een e-mail aan [email protected]

Bij de aanmelding moeten de volgende gegevens volledig worden vermeld:

  • naam van het evenement
  • naam van de evenementenorganisatie
  • korte omschrijving van het evenement (dit geldt niet voor terugkerende evenementen die qua aard en omvang niet wijzigen ten opzichte van de editie van 2017)
  • contactgegevens van de organisatie (contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres)
  • gewenste data en tijdstippen van het evenement
  • gewenste locatie(s) van het evenement
  • gewenste opbouwdata en -tijdstippen van het evenement
  • gewenste afbouwdata en -tijdstippen van het evenement
  • verwachte aantal bezoekers gedurende het gehele evenement en maximaal gelijktijdige aanwezigheid.

Het aanmelden van een evenement leidt niet automatisch tot een reservering. De aanmeldingen worden eerst getoetst aan de criteria die in de Nota Evenementenbeleid 2015zijn opgenomen.

Nog wel een vergunning nodig
Voor evenementen die op de evenementenkalender worden opgenomen, geldt dat zowel de data als de locaties gereserveerd zijn voor het betreffende evenement, eventueel met de restricties die in de kalender worden genoemd. Voor de evenementen die op de kalender zijn opgenomen moet nog wel een evenementenvergunning worden aangevraagd. Over het vergunningentraject ontvangen organisatoren na het vaststellen van de kalender nadere informatie.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties