Groot onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid

Foto: Gemeente Amersfoort

Deze week ontvangen ruim 10.000 Amersfoorters een brief van de gemeente. Hierin vragen we om mee te doen aan een onderzoek over leefbaarheid en veiligheid in de stad.

Wat vindt u van uw buurt, de voorzieningen, de sfeer en het onderhoud? Welke problemen ervaart u in uw wijk en wat kan de gemeente daar aan doen?

De uitkomsten helpen het gemeentebestuur om goede keuzes te maken voor de stad en daarmee een bijdrage te leveren aan een stad waarin het goed en veilig wonen en werken is.

Niet iedereen krijgt de brief. Ontvangt u deze wel, dan hoopt de gemeente dat u de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Dat kan op een computer of, als u dat liever doet, op papier. In februari 2018 worden de eerste uitkomsten verwacht. Deze zijn dan te vinden op onze website.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties