Sint-Jorispenning voor Harold Warmelink

Foto: Peter Putters

Op zaterdag 9 september jl. heeft Harold Warmelink, directeur Flint Amersfoort, de Sint-Jorispenning van de stad Amersfoort ontvangen. Burgemeester Bolsius reikte hem de onderscheiding uit voor zijn grote verdiensten voor Flint en regio Amersfoort. De uitreiking vond plaats ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Flint Amersfoort.

Harold Warmelink werd in 2011 directeur van Flint. Hij voerde een aantal belangrijke veranderingen in Flint door en slaagde erin om bedrijven, culturele organisaties en festivals aan Flint te verbinden. In 2014 vond er onder zijn leiding een grootscheepse verbouwing plaats.

Burgemeester Bolsius: “Harold Warmelink is een belangrijk ambassadeur en boegbeeld voor de regio Amersfoort. Het gastheerschap zit hem in het bloed. Hij heeft laten zien dat sociaal ondernemen prima kan samengaan met economische, commerciële en/of ondernemersbelangen”.

Al jarenlang is hij op verschillende manieren en op meerdere terreinen maatschappelijk actief. Hij richtte onder andere stichting B-Art, stichting Gastvrij, stichting Met het Oog op Amersfoort en Theater Locaties Nederland op. Daarnaast was hij lid van de Economic Board Utrecht, stichting Citymarketing Regio Amersfoort en is hij secretaris van het Festival Dias Latinos.

Reacties