Aanbesteding leerlingenvervoer in strijd met privacywetgeving

Foto: Publiek domein

Volgens berichtgeving van RTL Nieuws zijn de gegevens van 1800 kinderen uit 21 gemeenten, waaronder Amersfoort, op onaanvaardbare manier in de openbaarheid gekomen.

Deze kinderen zijn aangewezen op vervoer met taxiondernemingen naar hun school in het speciaal onderwijs. Dergelijke scholen staan in Amersfoort en ver daarbuiten en het is hoge uitzondering dat het vervoer heen en terug plaatsvindt door de ouders.

Het contracteren van dit vervoer is een gemeentelijke taak en gemeenten zijn verplicht deze contracten periodiek opnieuw openbaar aan te besteden. Om het voor taxibedrijven mogelijk te maken hun prijs te berekenen, moet men natuurlijk enige informatie geven over de aantallen, de woonbuurt en de ligging van de scholen van de kinderen, zodat de taxibedrijven de kosten van a naar b kunnen berekenen.

De ruime meerderheid van de gemeenten slaagt er in die gegevens te anonimiseren, zodat er geen enkele strijdigheid bestaat met de privacyregels. 21 gemeenten echter hebben dat niet gedaan, en Amersfoort is er daar een van. Doordat de exacte adressen van de leerlingen en van hun scholen te achterhalen zijn op de aanbestedingswebsite, kan ontdekt worden wie het zijn en wat er met hen aan de hand is. Dat is onaanvaardbaar en in strijd met de privacywetgeving.

De lokale partij Actief heeft het college vragen gesteld over dit datalek en verwacht op korte termijn concrete antwoorden.

Reacties