Oplevering Amerena later

Foto: Gemeente Amersfoort

De oplevering van Amerena loopt vertraging op. Op dit moment is er nog geen harde datum te noemen voor de oplevering. Aannemer Olco Sportsphere heeft aangegeven eind oktober 2017 hierover meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

In verband met de noodzakelijke voorbereiding van de exploitatie door SRO en de overige exploitanten wordt uitgegaan van een feitelijke ingebruikname richting 1 april 2018.

Oorzaken
De vertraging heeft volgens Olco Sportsphere meerdere oorzaken. Olco Sportsphere voert onder meer aan dat niet alle leveranciers tijdig aan hun verplichtingen hebben voldaan en dat het door de aantrekkende bouw lastig is om gekwalificeerd personeel te krijgen.

Gemeente en Olco Sportsphere zijn in gesprek over de consequenties van de latere opening.

Reacties