Gemeente Amersfoort onderzoekt uitbreiding Vathorst

Foto: Google Street View

De gemeenteraad heeft zich dinsdagavond positief uitgesproken over verder onderzoek naar de bouw van de nieuwe woonwijk Vathorst-Bovenduist. Dit principebesluit legt de weg naar nader onderzoek open naar Vathorst West als ‘potentiële locatie voor woningbouw’.

Het gebied is vernoemd naar de polder, waar de potentiële wijk komt te liggen en ligt tussen buurgemeente Bunschoten, de bestaande wijk Vathorst en de afvalberg van Smink. De woningen zijn gepland voor na 2022.

In de nieuwe woonwijk is plaats voor zo’n twee- tot drieduizend nieuwe woningen, waarvan een groot deel beschikbaar zal komen voor sociale huur. Een meerderheid van de raad steunde hierin een voorstel van de SP, die deze verplichting die voor projectontwikkelaars geldt, ook graag door de gemeente Amersfoort uitgevoerd ziet worden. Dat betekent dat er mogelijk meer sociale huurwoningen in het plan worden opgenomen dan de gemeente Amersfoort oorspronkelijk van plan was.

De gemeenteraad heeft een kwart miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek naar de  haalbaarheid van de plannen. Dit onderzoek is nodig, omdat er nog heel wat haken en ogen aan het plan zitten, die de haalbaarheid in de weg kunnen staan. Zo is er door de gemeente Amersfoort een toezegging gedaan aan de huidige bouwers van Vathorst, om mee te mogen doen in de projectontwikkeling. Dit druist echter waarschijnlijk tegen de Europese aanbestedingsregels in. Daarnaast dient de wijk ontsloten te worden richting de A1, waarvoor samenwerking met de gemeente Bunschoten nodig is. Vervolgens is er ook nog de afvalberg van Smink, die voor stankoverlast in de wijk kan zorgen.

Reacties