Fietsroute tussen station Schothorst en De Wieken aangepakt

Foto: Gemeente Amersfoort

Wie van station Schothorst naar bedrijventerrein De Wieken fietst, moet soms nogal zoeken naar de route. De route slingert door de straten van bedrijventerrein De Hoef en de bewegwijzering is slecht. Daarom gaat de gemeente deze route verbeteren. Het werk hiervoor start 28 augustus en is naar verwachting klaar op 24 oktober.

Op verschillende plaatsen wordt de route aangepast. Zo komen er rode fietsstroken op de Hardwareweg en Modemweg. Ook wordt de kruising Plotterweg – Hoefseweg verbeterd. Dit gebeurt in twee fasen.

Werkzaamheden en planning

 
Wanneer Wat
28 augustus tot en met 9 september aanpassen fietspad Accupad – Modemweg
4 tot en met 9 september aanleg plateau Hardwareweg – Modemweg
9 september aanleg rode fietsstroken op Hardwareweg en Modemweg
11 september tot en met 24 oktober reconstructie Plotterweg – Hoefseweg

Houd tijdens de werkzaamheden rekening met tijdelijke afsluitingen en omleidingsroutes. Lees er meer over op de pagina Verbeteren fietsroute station Schothorst РDe Wieken.

Reacties