Asbestsanering Kruiskamp verloopt soepel

Foto: De Alliantie

Vanaf begin dit jaar zijn, in opdracht van de Alliantie, de bedrijven Dolmans Milieutechniek en SGS Search druk bezig met de asbestverwijdering op de zolders van diverse woningen in de wijk  Kruiskamp in Amersfoort.

Stand van zaken
In 84 woningen van de in totaal 129 woningen zijn asbesthoudende platen nabij de cv-ketel op zolder aangetroffen. In circa 40 woningen heeft de asbestverwijdering al plaatsgevonden. De werkzaamheden hebben gemiddeld 4 tot 5 werkdagen geduurd. Daarbij zijn de medewerkers van Dolmans en SGS erg gastvrij ontvangen door de bewoners. Hun medewerking en vriendelijke gastvrijheid heeft substantieel bijgedragen aan het soepele verloop van de sanering.
Gemiddeld worden 2 woningen per week aangepakt. De verwachting is dat de werkzaamheden rond de jaarwisseling afgerond zijn.

Hoe gaat de sanering in zijn werk?
SGS Search controleert de zolders van de woningen op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Als het nodig is, nemen zij een monster. De eventueel genomen monsters worden in een laboratorium onderzocht. Het onderzoeken van het monster duurt maximaal 2 weken. Zodra de uitslag bekend is, krijgt de bewoner hiervan bericht. Als er sprake is van een asbestbesmetting, wordt het besmette materiaal zo snel mogelijk verwijderd.  Er wordt dan bekeken welke spullen gereinigd kunnen worden en welke niet. Als er spullen zijn die niet kunnen worden gereinigd, moeten die helaas worden vernietigd. In dat geval bepaalt een onafhankelijk schade-expert met de bewoner de waarde van de spullen en ontvangt de bewoner een schadevergoeding. Bewoners wordt de mogelijkheid geboden tijdelijk naar een hotel te verhuizen, maar kunnen ook kiezen voor een schadevergoeding van 50 euro per dag. Nadat het asbest is verwijderd, controleert  een onafhankelijk laboratorium de ruimte. Als het laboratorium geen asbestvezels meer vindt, mag de bewoner de ruimte weer betreden.

Amersfoort Vernieuwt
De wijk Kruiskamp is een onderdeel van het programma Amersfoort Vernieuwt. Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen.

Reacties