Initiatief tot steungroep voor mensen met uitkering

Foto: Publiek domein

Een aantal mensen hebben het initiatief genomen om Steungroep Amersfoort e.o. op te richten bedoeld om mensen met een uitkering bij elkaar te brengen. In de praktijk blijkt dat onderlinge steun keihard nodig is om sterker te staan tegenover de ambtenarij.

De groep wil mensen die een uitkering ontvangen zoals AOW, Participatiewet/bijstand, Wajong, WAO, e.d. verenigen voor aanspraak, steun, uitwisseling van ervaringen en een sterkere uitgangspositie bij contacten met de overheid.

De initiatiefnemers verwachten van de deelnemers de bereidheid zich ook voor elkaar in te zetten. De eerste bijeenkomst zal meteen de oprichtingsvergadering zijn van de Steungroep. De eerste bijeenkomst is gepland op vrijdag 1 september om 19.30 in Amersfoort.

Belangstellenden kunnen hun aanmelding per email sturen naar [email protected] en ontvangen daarna een uitnodiging met het adres in Amersfoort van de eerste bijeenkomst.

Reacties