Amersfoortse school in de bres voor Lili en Howick

De kinderen Lily en Howick dreigen te worden uitgezet. Een delegatie van basisschool ’t Anker uit het Soesterkwartier gaat vandaag naar Den Haag om actie te voeren tegen de uitzetting.

Maandag worden Howick (12 jaar) en Lily (11 jaar) uitgezet naar Armenië, een land waar ze nog nooit zijn geweest. Martin Vegter van Defence for Children vindt het schokkend en onacceptabel dat kinderen tijdens de formatieperiode worden uitgezet: “Deze kinderen zijn in Nederland geworteld. Hun hele leven speelt zich af in Nederland. Het onderwerp Kinderpardon is controversieel verklaard en doorgeschoven naar de formatietafel. Dit is daarom niet het moment om Howick en Lili uit te zetten.”

Geworteld in Nederland
Howick en Lili zijn met hun alleenstaande moeder al meer dan 9 jaar in Nederland en wonen in Amersfoort. Hun moeder is eerder deze week in bewaring gesteld. De kinderen waren op dat moment niet thuis. Moeder is zonder kinderen meegenomen. Zij dreigt aanstaande maandag te worden uitgezet naar Armenië, met of zonder kinderen. De kinderen zijn nog nooit in Armenië geweest en spreken de taal niet goed. De kinderen zijn geboren in Rusland en waren nog heel klein toen ze hier kwamen. Er bestaat daarnaast twijfel over de juistheid van de documenten waarmee het gezin zal worden uitgezet.

Schade
Howick en Lily zijn in Nederland opgegroeid. Ze gaan hun hele leven naar school in Nederland, hebben hier veel Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes en voelen zich thuis in Nederland. Ze zijn wat dat betreft niet anders dan hun Nederlandse klasgenoten en vrienden. Howick zou na de zomervakantie naar de middelbare school gaan en Lili naar groep acht van basisschool De Anker in Amersfoort. Howick en Lily zijn met hun moeder ook al jaren lid van de PKN gemeente Sint Joriskerk in Amersfoort, waar zij via de wekelijkse kerkdiensten en de jeugdclubs ook een sterk sociaal netwerk hebben opgebouwd. Lili: “Ik ben al heel lang in Nederland. Ik was nog maar een baby toen ik hier kwam. Ze zeggen dat we we terug moeten. Maar ik zou niet weten wat ik daar moet. Ik denk dat ik dan heel veel ga missen, zoals vrienden en mijn school.” Uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Groningen blijkt dat kinderen na 5 jaar verblijf in Nederland niet meer zonder schade aan hun ontwikkeling kunnen worden uitgezet.

‘Terugkeer’ naar Armenië
Uit onderzoek van Defence for Children blijkt dat re-integratie van mensen die gedwongen worden uitgezet naar Armenië erg moeizaam gaat en dat kinderen aan hun lot worden overgelaten. Alle kinderen die werden bezocht in het kader van het onderzoek hebben psychische problemen. Ze vinden geen aansluiting in Armenië, kampen met een forse taalachterstand en zijn de Armeense cultuur en omgangsvormen zodanig ontwend dat zij er niet kunnen aarden. De kinderen gaan soms niet naar school, omdat ze de taal niet machtig zijn, zo blijkt uit het rapport. Howick en Lili zijn nog nooit in Armenië geweest en hebben dus helemaal geen herinneringen aan dat land.

Kinderpardon controversieel
Howick en Lili zijn afgewezen voor de definitieve regeling van het Kinderpardon, net als 96% van de kinderen die een beroep op deze regeling hebben gedaan. Op 21 februari 2017 nam de Tweede Kamer een motie aan om deze regeling te versoepelen, omdat de huidige regeling niet voldoet. Staatssecretaris Dijkhoff heeft de motie over het Kinderpardon niet uitgevoerd, omdat migratieonderwerpen gedurende de onderhandelingen over een nieuw kabinet controversieel zijn verklaard. De staatssecretaris vindt dat het aan een nieuw kabinet is om hierover beleid te maken. Intussen worden kinderen, die vanwege de lange duur van hun verblijf in Nederland onder het Kinderpardon hadden moeten vallen, uitgezet. Momenteel wordt in Den Haag onderhandeld over een nieuwe coalitie. Defence for Children stelt dat kinderen na vijf jaar verblijf in Nederland moeten kunnen blijven en roept de politici en onderhandelaars dringend op om in afwachting van de te maken afspraken niet toe te staan dat Howick, Lily en hun moeder worden uitgezet.

Bron: Defence for children

Reacties