112

Aantal misdrijven Amersfoort gedaald eerste half jaar 2017

Foto: Politie.nl

In de eerste zes maanden van 2017 is het totaal aantal misdrijven in Amersfoort met 9% gedaald ten opzichte van 2016. Ook in de regio Midden-Nederland zien we een daling (-7%). Opvallende stijgers zijn zakkenrollen (+30%) en winkeldiefstal (+30%). Het aantal fietsdiefstallen, vernielingen en autokraken is sterk gedaald (respectievelijk -17%, -29% en -17%). Dit staat in de rapportage van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Over het geheel is het veiligheidsbeeld over het eerste halfjaar van 2017 voor Amersfoort gunstig.

Zakkenrollen rond Sint Jorisplein, Utrechtsestraat en Stationsgebied

In de maanden maart en april zijn er meer aangiftes van zakkenrollen opgenomen in het centrum, met name in het gebied Sint Jorisplein en Utrechtsestraat. Ook is er een toename van het aantal aangiftes in het Stationsgebied. Deze aangiftes spelen vooral in de trein of mogelijk bij het overstappen op treinen. Enkele gevallen spelen concreet op het station zelf.

Winkeliers betrappen dieven in hun winkel

Met activiteiten rond het Keurmerk Veilig Ondernemen zijn winkeliers mogelijk oplettender geworden. De stijging van 30% is vooral toe te schrijven aan meer meldingen van winkeldiefstal op heterdaad door winkeliers op het Eemplein, Sint Jorisplein en de Sint Jorisstraat. In 2016 maar ook in de eerste helft van 2017 is flink geïnvesteerd in de samenwerking met winkeliers door middel van veiligheidschecks, veiligheidscans en de uitrol van SODA (directe aansprakelijkheidsstelling voor winkeliers) om veiligheid rondom het ondernemen te vergroten. Er zijn verschillende keurmerken veilig ondernemen gestart.

Meldingen jeugdoverlast

Het aantal meldingen van jongerenoverlast is met 15% toegenomen ten opzichte van de eerste zes maanden van 2016. Die stijging zien we ook in Midden-Nederland (+12%). Een groot deel van de meldingen heeft betrekking op overlast rond winkelcentra Emiclaer en Nieuwland, Het Icoon Vathorst, de Grote Koppel en het Soesterkwartier. Politie, gemeentelijke handhavers en jongerenwerkers werken samen om deze overlast aan te pakken. Zo zijn er jongeren aangesproken op hun gedrag of bekeurd en is in kaart gebracht om welke jongeren het gaat. Ook ouders van de betreffende jongeren zijn ingelicht over overlastgevend gedrag.

Zeden

Het totaal aantal aangiften van geweldsdelicten is gedaald met 4%. Opvallende stijging is de toename van het aantal gemelde zedendelicten. Een deel van die toename wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal aanrandingen. Deze aanrandingen hebben met name plaatsgevonden in en rond het centrum en dan met name in de nachtelijke uren van het weekend. In een aantal gevallen lijkt overmatig alcohol de oorzaak te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het aantal aangiftes is relatief overeenkomstig met grotere steden in de omgeving. De gemeente en politie houden deze ontwikkeling scherp in de gaten. Met de aanpak De Confrontatie, waarbij op het politiebureau beelden van ontoelaatbaar gedrag op straat door overmatig drankgebruik worden getoond aan en besproken met de jongere en zijn of haar ouder, dragen we bij aan bewustwording van deze risico’s.

Aantal geslaagde woninginbraken blijft dalen

Het aantal woninginbraken is in de eerste zes maanden van 2017 met 11% gedaald. Het aantal pogingen is gestegen met 6% terwijl het aantal geslaagde woninginbraken is gedaald met 23%. Regionaal is het aantal woninginbraken in diezelfde periode met 6% gedaald. De jarenlange inzet op voorlichting aan het publiek, maatregelen die inwoners zelf nemen (zoals deelname aan een WhatsApp-groep om verdachte situaties te delen) en de persoonsgerichte aanpak om te voorkomen dat daders in oud gedrag vervallen, lijken hun vruchten af te werpen. Vanwege de hoge impact die een inbraak bij slachtoffers kan hebben, blijft aandacht voor woninginbraak onverminderd nodig.

Reacties