Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelcentrum Kraailandhof

Foto: Gemeente Amersfoort/twitter

Winkelcentrum Kraailandhof heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Ondernemers, politie, brandweer en gemeente zetten zich actief in voor een veilig klimaat in en rond het winkelcentrum.

Wethouder Tigelaar, teamchef André Becker en winkeliersvoorzitter Lex Herlé onthulden het certificaat tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kraailandhof.

KVO is een Keurmerk voor Veilig Ondernemen. Binnen het KVO worden de veiligheidsproblemen onderzocht en daarop maken ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken.

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid) begeleidt dit proces. Met maatregelen zoals een veilige bereikbaarheid en inrichting van het winkelcentrum, goede openbare verlichting, schone openbare ruimte en brandpreventie wordt een veilig en schoon winkelgebied nagestreefd. Dat is prettig voor het winkelend publiek én de bewoners van Kraailandhof, maar ook een signaal aan mensen met minder goede bedoelingen.

In 2016 is de werkgroep gestart en de certificering is nu al een feit. Deze certificering blijft bestaan zolang er aantoonbaar goed tussen alle partijen wordt samengewerkt.

Reacties