Groot onderhoud provinciale wegen

Foto: Provincie Utrecht

Om de provinciale wegen in een goede conditie te houden, voert de provincie Utrecht jaarlijks groot asfaltonderhoud uit. De wegvakken die hiervoor in aanmerking komen worden tussen half augustus en half november onder handen genomen. Dit jaar gaat het om ruim acht kilometer asfalt, verspreid over de hele provincie.

De werkzaamheden worden zodanig gepland, dat ze veilig kunnen worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder voor het verkeer en de omgeving. De werkzaamheden per wegvak worden meestal gedurende enkele avonden/nachten uitgevoerd en/of in een weekend.

Welke wegen?
Het groot onderhoud van dit jaar betreft wegvakken in De Ronde Venen (N201), Woerden (N204), Utrechtse Heuvelrug (N225 en N227), Soest (N413) en Amersfoort (N199).

Waarom groot onderhoud?
De provincie Utrecht voert jaarlijks onderhoud uit de provinciale wegen (totaal ruim 300 kilometer) en fietspaden ten behoeve van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. Ieder jaar zijn verschillende wegvakken aan de beurt omdat de deklaag dan versleten is. Hoe lang het asfalt meegaat, is onder andere afhankelijk van de ondergrond en de hoeveelheid verkeer. Asfalt slijt harder als er veel vrachtverkeer overheen rijdt. Ook op kruispunten krijgt het asfalt het zwaar voor de kiezen omdat daar veel ‘wringend’ verkeer is dat zich in verschillende richtingen verplaatst. De gemiddelde levensduur van asfalt is 15 jaar.

Werkzaamheden
Bij groot onderhoud gaat het om het vervangen van de verharding van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Het kan daarbij gaan om de hoofdrijbaan, de parallelweg of het fietspad. Soms moet ook een deel van de onderliggende constructie vervangen worden. Het werk bestaat meestal uit het wegfrezen van asfalt en het opnieuw asfalteren. De werkzaamheden per wegvak zijn meestal binnen een week uitgevoerd.

Avond-, nacht- en weekendwerk
Bij de onderhoudswerkzaamheden streeft de provincie ernaar om de hinder voor het verkeer en de omgeving zo kort en beperkt mogelijk te laten zijn. Om die reden worden de werkzaamheden vaak ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden uitgevoerd. Er is dan minder verkeer op de weg en de aannemer kan sneller en veiliger werken.

Bereikbaarheid
Voor een goede bereikbaarheid van de regio, stemmen provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat hun werkzaamheden tijdig op elkaar af en ze combineren de uitvoering waar mogelijk. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden van de provincie Utrecht blijven alle panden bereikbaar, al dan niet met extra maatregelen. Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang en waar nodig worden de routes van het openbaar vervoer tijdelijk aangepast.

Informeren omgeving
Als de gedetailleerde planning van de werkzaamheden na de zomervakantie bekend is, informeert de provincie aanwonenden en weggebruikers over de aard en de duur van de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer en de omgeving.
Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Bron: provincie Utrecht

Reacties