Nieuwe klachten- en bezwaarprocedures sociaal domein van start

Foto ter illustratie
Foto: gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort heeft de klachten- en bezwaarprocedures in het sociale domein aangepast. Er wordt onder andere een nieuwe klachten- en bezwarencoördinator sociaal domein aangesteld en het wordt mogelijk om zowel klachten als bezwaren voor te leggen aan een onafhankelijke commissie.

De nieuwe klachten- en bezwarencoördinator sociaal domein begeleidt cliënten van de gemeente en Stichting Wijkteams vanuit een onafhankelijke positie binnen de gemeente; is een luisterend oor; bemiddelt bij conflicten en is aanjager wanneer cliënten dreigen vast te lopen in bureaucratische processen.

Er is ook de mogelijkheid om klachten en bezwaren voor te leggen aan een onafhankelijke commissie. Voor klachten over Jeugdhulp en voor bezwaren tegen besluiten op basis van de Participatiewet bestond deze mogelijkheid al maar dit wordt verder uitgebreid naar de andere gebieden binnen het sociaal domein. Insteek is om klachten en bezwaren zoveel mogelijk in gezamenlijkheid en in een gesprek op te lossen, maar als dit ontoereikend is dan heeft de cliënt de mogelijkheid zich te wenden tot een onafhankelijke commissie.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken heeft de gemeente overgenomen van de Rijksoverheid. Om aansluiting te houden op deze veranderingen worden nu ook de klachten- en bezwaarprocedures in het sociale domein aangepast. De nieuwe procedures worden bovendien zo ingericht dat gemeente en Stichting Wijkteams kunnen blijven leren van klachten en bezwaren.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties