Amersfoort plaatst slimme verkeerslichten

Foto: Publiek domein

In Amersfoort worden in 2018 op twintig plekken slimme verkeerslichten geplaatst, waardoor de gemeente beter kan bepalen welke verkeersstromen voorrang krijgen op een kruispunt. Dit moet de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren.

De slimme verkeerslichten zijn onderdeel van het programma Goedopweg, het samenwerkingsverband van overheden en werkgevers om de regio Midden-Nederland bereikbaar te houden. VolkerWessels onderneming Vialis realiseert de eerste slimme verkeerslichten voor Amersfoort.

Wethouder mobiliteit Hans Buijtelaar: “Met het inzetten van innovatieve systemen starten we begin 2018 op de Amsterdamseweg met een proef gericht op betere doorstroming voor fietsers.  De slimme verkeerslichten herkennen het aankomende verkeer via apps en navigatiesystemen en bepalen welk verkeer voorrang krijgt en je sneller kunt doorrijden.” Ook stellen de verkeerslichten bijvoorbeeld vast of een groep langer groen moet krijgen en kunnen fietsers informatie ontvangen of ze harder moeten rijden om het volgende groene licht te halen.  Na de proef op de Amsterdamseweg volgen proeven gericht op de doorstroming van het openbaar vervoer op de Stadsring en van het autoverkeer op de Ringweg Koppel en Ringweg Kruiskamp.

Proeven
Begin 2018 gaan er ook elders in de regio proeven met slimme verkeerslichten van start om het autoverkeer en vrachtverkeer beter te faciliteren. Hierdoor hoeven zware vrachtwagens minder vaak te stoppen en automobilisten ’s nachts minder lang te wachten voor rood licht. In Midden-Nederland worden in totaal 104 verkeerslichten aangepast. Wegbeheerders, zoals gemeentes en de provincie, bepalen vervolgens welke verkeersstromen prioriteit krijgen.

Partnership Talking Traffic
De ontwikkeling van slimme verkeersregelinstallaties, zogenaamde iVRI’s, vormt een belangrijk onderdeel van het ‘Partnership Talking Traffic’. Hierin werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu en regionale overheden samen met de verkeersindustrie, telecom- en internetbedrijven en automotivebedrijven. Door weggebruikers onderweg continu te begeleiden en ondersteunen kan er beter geanticipeerd worden op verkeerssituaties. Dit moet de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. De regio Midden-Nederland is via Goedopweg aangesloten bij het Partnership Talking Traffic. Alle partijen, zowel publiek als privaat, investeren tot 2020 op landelijke schaal zo’n 90 miljoen euro in innovatieve verkeerstoepassingen.

Goedopweg: samenwerken aan betere bereikbaarheid
Goedopweg is een samenwerkingsverband waarin de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkgevers (verenigd in de U15) samenwerken aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Meer informatie over Goedopweg en de projecten is te vinden op www.goedopweg.nl.

 

Reacties