Gemeenteraad met zomerreces

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Tijdens het zomerreces (8 juli-20 augustus) vergadert de gemeenteraad niet.

De griffie is gesloten van 17 tot en met 30 juli. De eerste bijeenkomst van de raad na het reces is De Ronde op dinsdagavond 22 augustus. De agenda is vanaf vrijdag 14 juli te vinden op de website met bestuurlijke informatie.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties