Subsidieregeling Projecten #InDeBuurt aangepast

Foto: Google/Streetview

De gemeente Amersfoort heeft de subsidieregeling Projecten #InDeBuurt, in overleg met de inwoners in de Buurtbesturen en Indebuurt033, op een paar punten gewijzigd.

De wijzigingen zijn:

  • De rangschikking van de aanvragen kan nu per activiteit in plaats van per gehele aanvraag, toekenning of afwijzing dus ook.
  • Het draagvlak in de stad of wijk komt op de eerste plek in de rangschikking en moet door de aanvrager aangetoond worden.
  • Cofinanciering of inbreng van eigen middelen is nodig.
  • Als er nog geld over is, maar niet genoeg voor een hele activiteit worden er geen delen van activiteiten meer gesubsidieerd.

Wilt u een aanvraag indienen? Let dan op dat u de meest recente versie van de regeling bekijkt. De regeling en meer informatie vindt u op www.indebuurt033.nl/subsidie en www.amersfoort.nl/projectenindebuurt. Heeft u vragen over de subsidieregeling of de aanvraagprocedure? Neem dan contact op met Indebuurt033 via [email protected], via de buurtnetwerker in uw wijk of loop binnen bij een van de informatiewinkels in de stad.

Indebuurt033 voert de subsidieregeling Projecten #InDeBuurt uit. De regeling is in het leven geroepen om initiatieven uit de stad of wijken te stimuleren en hiermee bij te dragen aan de doelen die in de wijkplannen of het stedelijk plan beschreven staan.

De wijzigingen komen tegemoet aan de wensen van de vertegenwoordigers van de Buurtbesturen en Indebuurt033. Sinds het derde kwartaal, ingangsdatum 1 juli 2017, is de nieuwe regeling geldig. De oude regeling komt daarmee te vervallen.

Reacties