Subsidie voor verbeteren aansluiting studie op werk

Foto: Gemeente Amersfoort

Tien samenwerkingsprojecten ontvangen een bijdrage uit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio Amersfoort konden tot 1 april 2017 via het fonds subsidie aanvragen voor samenwerkingsprojecten die de overgang van school naar werk bevorderen.

In totaal ontving de gemeente 21 subsidieaanvragen die door een onafhankelijke adviescommissie zijn beoordeeld. Tien projecten met de hoogste score ontvangen een bijdrage uit het fonds van in totaal 250.000 euro. Het gaat om cofinanciering, de gemeente draagt maximaal 50% bij tot een maximumbedrag van 35.000 euro per initiatief.

Wethouder Houwing: ‘Met het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt stimuleren we dat onderwijs en werkgevers zich meer in elkaar verdiepen, zodat de aansluiting van onderwijs naar werk verbetert. Dat is goed voor de regionale economie en jongeren vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt.’

Ontmoeting student en bedrijfsleven
Een aantal nieuwe projecten richt zich vooral op de kennismaking van de student met de dagelijkse praktijk in het bedrijfsleven. Zo biedt het samenwerkingsinitiatief Logistics Academy Amersfoort een nieuwe logistiekopleiding aan in een bedrijfssetting en bij AmbitionY werken mbo-studenten ICT en Creatieve binnen een zzp-collectief aan echte opdrachten met de meest actuele methoden en technieken. In opdracht van bedrijven buigen mbo-studenten Human Technology zich in het Learning Lab over het ‘bedrijf van de toekomst’. Naast de nieuwe projecten, krijgen ook enkele succesvolle initiatieven van vorig jaar ondersteuning. Stagevaardig kan met de subsidie ‘peer coaching’ opzetten waarbij studenten Welzijn worden gekoppeld aan studenten Entree voor Anderstaligen, die moeite hebben met de taal en gewoontes. Alle tien initiatieven zijn te vinden door te zoeken op onderwijs arbeidsmarkt op de www.amersfoort.nl.

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt
Werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente vinden dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt beter kan in de regio Amersfoort. Zij stelden daarvoor een gezamenlijke agenda op met vijf speerpunten. Aansluitend op deze agenda is vorig jaar de gemeentelijke subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt vastgesteld om nieuwe ideeën te ontwikkelen die de aansluiting kunnen verbeteren. Dat is van belang voor zowel jongeren als werkgevers. Voor jongeren om te weten wat een werkgever van ze vraagt en voor werkgevers om geschikt personeel te vinden.

Reacties