Gemeente presenteert maatregelen Holkerweg-Paladijnenweg

Foto: Gemeente Amersfoort

Zo’n 17.000 fietsers en 8.500 automobilisten rijden dagelijks over rotonde Holkerweg-Paladijnenweg. De rotonde is daarmee één van de drukste fietsknooppunten in de stad en wordt door veel gebruikers als onoverzichtelijk en ingewikkeld ervaren.

Op basis van een verkeersonderzoek en gesprekken met de omliggende scholen GSG Guido de Brès, ’t Atrium en Farel College, de fietsersbond en Syntus neemt de gemeente maatregelen om de rotonde verkeersveiliger te maken. Een van de maatregelen is dat de vorm van het omliggende fietspad verandert van cirkelvorm in een vierkant (carrévorm). Hierdoor zijn fietsers voor automobilisten zichtbaarder.

Maatregelen
Op basis van verkeersonderzoek met observatiecamera’s zijn de verschillende verkeersstromen en verkeerssituaties op de rotonde in beeld gebracht. Deze uitkomsten en gesprekken met diverse partijen maakten duidelijk dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de rotonde verkeersveiliger te maken. De gemeente wil de volgende maatregelen nemen:

 • De vorm van het omliggende fietspad verandert van cirkelvorm in een vierkant.
 • Het fietspad rondom de rotonde wordt een volledig tweerichtingen fietspad.
 • Het fietspad rondom de rotonde komt verder van de rotonde af te liggen.
 • Altijd voorrang voor fietsers op de snelfietsroute tussen het centrum en Amersfoort-Noord.
 • Een voorsorteerstrook op de rotonde voor fietsers op de snelfietsroute richting centrum. Ook wordt het fietspad verbreed op dit deel van de snelfietsroute.
 • Minder kruisingen tussen fietsers onderling en fietsers met automobilisten.
 • De kruisingen van het fietspad rondom de rotonde met de Holkerweg en de Paladijnenweg (oost) worden verhoogd met een verkeersdrempel.
 • De Paladijnenweg tussen de rotonde en de Turpijnplaats wordt een fietspad; gemotoriseerd verkeer is dan niet meer mogelijk. Dit betekent ook dat:
  -bushaltes aan de afgesloten Paladijnenweg worden opgeheven. Buslijn 103 halteert straks op de Holkerweg.
  -scholierenlijnen 620, 623, 625 krijgen een andere halte. In overleg met scholengemeenschap Guido de Brès wordt er een keerlus voor de bus op het huidige parkeerterrein van de school aangelegd waar scholieren veilig kunnen in- en uitstappen.
 • Op de Paladijnenweg, tussen rotonde en het Koning Nobelpad, worden fietsstroken met onderbroken streep aangebracht en een verkeersheuvel. De bushaltes worden opgeheven.
 • De huidige bushaltes op de Holkerweg worden opgeheven en nieuwe bushaltes worden geplaatst tussen de rotonde en Ringweg Kruiskamp.

Besluitvorming
Op 17 januari 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsplan fietsplan 2017-2020. Het verkeersveiliger maken van rotonde Holkerweg-Paladijnenweg is een van de punten uit dit plan. In juni van dit jaar neemt het college van b&w een besluit over bovengenoemde maatregelen. Met dit besluit gaan ook procedures voor het benodigde verkeersbesluit en de omgevingsvergunning van start Alle verkeersbesluiten en omgevingsvergunningen worden gepubliceerd in de Stadsberichten in huis-aan-huiskrant De Stad Amersfoort. Tegen het verkeersbesluit en de omgevingsvergunningen kan binnen zes weken na publicatie van het genomen besluit bezwaar worden ingediend bij het college.

Bekijk het ontwerp van de herinrichting (pdf).

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties