Jongeren in beweging via sportproject

Foto: Publiek domein

Deze week starten speciaal georganiseerde buitenschoolse sportlessen voor de jongeren van het eerste en tweede jaar VMBO en de Taalschool van het Element. De leerlingen kunnen daarin meedoen met dans, fitness/kickboxen, zaalvoetbal en/of basketbal.

Deze methode (Maki), om de vereniging naar school te brengen, is bedoeld om de stap om lid te worden van een vereniging voor jongeren kleiner te maken.

Bewegen
De leerlingen worden door dit project verleid om (meer) te gaan sporten. Naast wekelijks sporten worden ze ook aangemoedigd om gezonder te eten en meer water te drinken. Dat gebeurt door het koppelen van verenigingen aan school en om gezondheid extra in de lessen te integreren. Trainers van Zaalvoetbal Amersfoort, Ik ben ik dans, de Fitacademie en de Crackerjacks geven vanaf deze week naschoolse sportlessen om sport dichtbij de leerling te brengen. Daarnaast worden de leerlingen gecoacht om mee te gaan doen, door docenten die daarvoor speciaal getraind zijn.

Behoefte
Binnen het project wordt het sportaanbod voor de jongeren afgestemd op de behoefte van deze groep. Hiervoor zijn de jongeren in de voorbereiding van het project bevraagd op hun voorkeur. Voetbal, dans, basketbal en fitness hadden de voorkeur. Eerst kregen de jongeren de kans om tijdens de gymlessen hun fitheid te testen en kennis te maken met deze sporten. Nu kunnen ze na schooltijd op het Element en het Taalcentrum Amersfoort meedoen aan het aanbod. Jongeren worden gestimuleerd lid te worden en verenigingen worden gestimuleerd om naar andere lidmaatschapsvormen te kijken, om jongeren te behouden voor hun vereniging.

De initiatiefnemer De Sportcombinatie heeft via de landelijke subsidieregeling Sportimpuls subsidie gekregen voor dit maki-project en werkt daarin samen met Het Element, de Crackerjacks, Ik ben ik dans, de Fitacademie en Zaalvoetbal Amersfoort.

De Sportcombinatie
De Sportcombinatie is een samenwerkingsverband van zelfstandige specialisten in de sport. Zij leveren een bijdrage aan de maatschappij met als doel om iedereen op eigen niveau in beweging te krijgen. De Sportcombinatie biedt ondersteuning aan gemeenten, sportorganisaties en andere organisaties die sport in willen zetten om specifieke doelen te realiseren, bijvoorbeeld doelen met betrekking tot welzijn of gezondheid. Meer mensen met plezier laten sporten en bewegen staat hierbij voorop.

Reacties