42 kinderen fietsen voor een diploma

Wijkagent Paul Tekstra met 42 geslaagden en een aantal hulpouders.
Foto: Lisette Brenkman

Vrijdag 12 mei legden 42 kinderen van groep 7 van de Aloysiusschool het verkeersexamen op de fiets af.

Het initiatief kwam van de verkeersouder en het materiaal leende Veilig Verkeer Nederland uit. Na een oproep van de leerkrachten meldden zich 10 enthousiaste ouders. Zij controleerden het fietsgedrag op de route van de deelnemers.

Raadslid Huijts van D66 opende het parcours met zijn eigen fiets. Hiermee onderstreept hij het belang van onderwijs en veiligheid in Amersfoort. De kinderen hadden vooraf in de klas een theorie-examen afgelegd en konden vooraf zelf de route verkennen. Wijkagent Paul Tekstra reikte de diploma’s uit. Want geslaagd? Dat waren ze alle 42!

Reacties