Gemeente Amersfoort verdeelt subsidie sport en bewegen

Foto: SRO

De adviescommissie Sport en Bewegen heeft alle aanvragen voor de subsidieregeling Sport en Bewegen voor het jaar 2017 getoetst. Op 2 mei 2017 besloot het college om 33 aanvragen toe te kennen, 26 aanvragen gedeeltelijk toe te kennen en 28 aanvragen af te wijzen. De subsidieaanvragers ontvangen een bericht van het college met het besluit over de ingediende aanvraag.

Via de subsidieregeling Sport en Bewegen kunnen sportverenigingen, stichtingen en inwoners subsidie aanvragen voor sportactiviteiten. Voor het jaar 2017 ontving de gemeente in totaal 87 subsidievragen.

Vorig jaar zijn de subsidieregelingen Sportvoorzieningen 2010, Bijzondere Sportevenementen en Grootschalige Sportevenementen 2012 samengevoegd tot één subsidieregeling Sport en Bewegen. Door de drie regelingen samen te brengen, is het aanvragen van subsidie eenvoudiger gemaakt. Stichtingen, verenigingen en inwoners kunnen nu met één aanvraag een subsidieverzoek indienen voor alle activiteiten en investeringen.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties