Rijkswaterstaat waakt over kwaliteit buitenzwemwater

Foto: Rijkswaterstaat

Het zwemseizoen is officieel van start gegaan. Samen met de provincies en marktpartijen zorgt Rijkswaterstaat dat we kunnen zwemmen in open water dat voldoende schoon en gezond is. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Mensen denken wel eens dat helder water ook schoon is. Dat is niet altijd het geval. John Hin, adviseur Waterkwaliteit bij Rijkswaterstaat, vertegenwoordigt Rijkswaterstaat in het landelijk overleg over zwemwaterkwaliteit. Aan dit overleg nemen naast Rijkswaterstaat ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de waterschappen, het zwemwaterportaal en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu deel. Samen zorgen zij ervoor dat de waterkwaliteit op niveau is en blijft.

Zwemwaterlocaties
‘Aan de hand van een protocol beoordelen we of een locatie geschikt is als zwemlocatie’, legt Hin uit. Op het moment zijn er zo’n 700 aangewezen zwemlocaties, waarvan er circa 230 in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. ‘Soms is een zwemwaterlocatie vanuit recreatief oogpunt erg aantrekkelijk. Toch kan Rijkswaterstaat niet altijd meewerken aan het aanwijzen van die locatie als officiële zwemlocatie in open water, bijvoorbeeld vanwege de scheepvaart. Zwemmen is daar dan te gevaarlijk door de stroming en kolken die je kunt krijgen.’‘Om de waterkwaliteit te meten, wordt op elke zwemlocatie een monster genomen, ongeveer 30 cm onder het wateroppervlak bij een diepte van 1 m. De insteek daarvan is dat de meeste mensen op die plek zwemmen. In het laboratorium testen marktpartijen de monsters op bacteriën en blauwalg. De resultaten geeft Rijkswaterstaat door aan de provincie. De provincie zorgt indien nodig voor de informatie naar het publiek.’

Meetresultaten
‘Na elk zwemseizoen bepalen we aan de hand van de meetresultaten van de voorafgaande 4 zwemseizoenen tot welke categorie het water behoort. Dit kan slecht, aanvaardbaar, goed of uitstekend zijn’, weet Hin. ‘Wanneer het water dan tot de categorie slecht behoort, kan de provincie besluiten tot het instellen van een negatief zwemadvies.’

Als het water in de categorie slecht valt, stelt Rijkswaterstaat in overleg met de andere partijen een verbeterplan op. ‘Meestal is goed te achterhalen waar de slechte waterkwaliteit aan te wijten is. Dan wordt het probleem opgelost, zodat iedereen in voldoende schoon water kan zwemmen’, aldus Hin tot slot.

Op de website Zwemwater staan alle officieel goedgekeurde open wateren vermeld.

Bron: Rijkswaterstaat

Reacties