Verbreding A1 Eemnes-Bunschoten

Foto: Wikipedia/Michiel1972

De wegwerzaamheden aan de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort, nabij Diemen, zijn bijna afgerond. Maar de volgende werkzaamheden aan de A1 staan op het punt te beginnen.

Tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg wordt de A1 in beide richtingen uitgebreid van 2 naar 4 rijstroken. De werkzaamheden aan de weg starten niet eerder dan medio 2017. Tot die tijd is er weinig verkeershinder te verwachten. Wie geïnteresseerd is kan in juni een informatiebijeenkomst bijwonen. Verwacht wordt dat de werkzaamheden eind 2018 gereed zijn. Dit kan leiden tot verkeershinder en omleidingen.

 

Ook het knooppunt Hoevelaken staat op de rol om aangepakt te worden. Dit jaar worden de milieu-effecten onderzocht, waarna het ontwerptracébesluit en de Milieu-effect rapportage vastgesteld moeten worden. De verwachte planning is dat de werkzaamheden aan knooppunt Hoevelaken in 2021-2013 worden uitgevoerd.

 

Reacties