De Alliantie maakt huuraanpassingen bekend

Foto: De Alliantie

Huurders van een sociale huurwoning van de Alliantie krijgen op 1 juli aanstaande een huuraanpassing die afhankelijk is van hun inkomen en van de huurprijs van hun woning. Mensen met een laag- en middeninkomen worden ontzien.

90% sociale huurders huuraanpassing tot maximaal +0,5%
Voor bewoners met een huishoudinkomen tot € 40.349,- stijgt de huur met 0% tot maximaal 0,5%. Dit geldt ook voor huishoudens met een persoon in de AOW-gerechtigde leeftijd en gezinnen vanaf vier personen. Bovendien begrenst de Alliantie de huur op of verlaagt de huur tot € 711,- per maand. Dit betekent dat voor 90% van de sociale huurders de huurprijs maximaal 0,5% stijgt. Voor huishoudens met een inkomen boven € 40.349,- (zonder gepensioneerde in huis en met maximaal drie personen) stijgt de huurprijs maximaal met 4,3%. Voor deze huurders met een sociaal huurcontract begrenst de Alliantie de netto huurprijs per 1 juli 2017 op € 963,- per maand. De huurprijs is nooit hoger dan de wettelijk maximale huur. Als de markthuur lager ligt, dan begrenst de Alliantie de huurprijs op het bedrag van de markthuur. Huurders van een vrije sector huurwoning, garage, schuur of bedrijfsruimte krijgen een verhoging volgens het contract. Voor de vrije sector huurwoning is dit de CPI (ConsumentenPrijsIndex, in de volksmond ook wel inflatie genoemd). Deze is voor 2017 op 1,7% vastgesteld.

Huurdersbelangenvereniging positief
De huuraanpassing 2017 is de uitkomst van constructief overleg tussen de Alliantie en HuurdersBelangenVereniging de Alliantie (HBVA). “HBVA staat positief ten opzichte van de betaalbaarheidsmaatregelen die de Alliantie hanteert”, aldus het bestuur van HBVA.

Beschikbaarheid van betaalbare woningen
De laatste jaren neemt de druk op de maandelijkse uitgaven toe, terwijl de inkomens van veel huurders nauwelijks stijgen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De huur vormt een belangrijk deel van de maandelijkse woonlasten. De Alliantie zet zich in om huren betaalbaar te houden voor de huidige en nieuwe huurders met een bescheiden inkomen. Huurders met een bescheiden inkomen mogen daarom rekenen op een sociale huur die past bij hun inkomen en de kwaliteit van hun woning. De jaarlijkse huuraanpassing is een manier om deze ambitie te realiseren.

Reacties