Brons voor rijgedrag Nederlandse automobilist

Foto: Publiek domein

Nederlanders blijken tamelijk veilige chauffeurs. Ze maken zich relatief weinig schuldig aan allerlei gevaarlijk rijgedrag, zoals rijden zonder veiligheidsgordel, lezen onder het rijden, niet-handsfree bellen en sms’en of appen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van bureau Ipsos onder ruim 12.000 Europeanen in elf EU-landen.

In Europa neemt Nederland de derde plaats in op het lijstje van verantwoordelijke chauffeurs, na Zweden en Duitsland.

Grieken kunnen worden gezien als de gevaarlijkste chauffeurs van Europa. Ze rijden het vaakst zonder gordel, blijven onnodig op de middenbaan hangen, nemen het vaakst de vluchtstrook en rijden het vaakst oververmoeid of met drank op.

Nederlanders menen dat onoplettendheid de belangrijkste oorzaak is van dodelijke ongelukken, Polen denken dat dat geldt voor dronkenschap of te hard rijden.

Wie dreigt in te dommelen achter het stuur, kan het beste stoppen en een hazenslaapje doen, vinden de meeste ondervraagden. Ook praten met een passagier, koffie drinken en het raam opendraaien zijn veel genoemde methoden om wakker te blijven.

Reacties