Plantdagen op 7 en 8 april kroon op vrijwilligerswerk Nimmerdor

Foto: Google maps

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 april gaat een groep vrijwilligers, die de hele winter in Nimmerdor aan het werk is geweest, nieuwe struiken en boompjes aanplanten in het bos. Dit is voor hen en voor de gemeente een feestelijk moment en een kroon op het harde werken in de maanden daarvoor.

Sinds oktober heeft een groep vrijwilligers in Nimmerdor gewerkt aan het in toom houden van kleine Amerikaanse eiken en Amerikaanse vogelkers. De inzet van de vrijwilligers maakte het mede mogelijk om Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers terug te dringen zonder gebruik te maken van het chemisch bestrijdingsmiddel Roundup. Het IVN begeleidde de vrijwilligers, in samenspraak met de gemeente. Ook heeft het IVN bij de gemeente aangedrongen op kleinschaliger ingrepen en alternatieven voor het bosbeheer aangedragen.

Ruimte maken
Eens per twee weken was een groep van rond de 15 vrijwilligers op zaterdagochtend in het bos kleinschalig aan het werk met het uittrekken en uitsteken -of als dat niet lukte, afzagen- van de ongewenste soorten. Zo ontstaat er ruimte voor alle andere boomsoorten en struiken en voor bijvoorbeeld paddenstoelen, planten en insecten. Uiteindelijk levert het bos dan meer voedsel op voor onder andere vogels.
Het terugdringen van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik zonder Roundup is intensief doordat er dan meer met machines en de hand gedaan moet worden. Tegelijkertijd was er verzet uit de stad tegen het inzetten van een chemisch bestrijdingsmiddel. De inzet van de vrijwilligers helpt om de extra kosten binnen de perken te houden en hielp de gemeente afgelopen najaar om te kiezen voor deze aanpak.
Ieder jaar werkt de gemeente aan een ander deel, ook wel bosvak genoemd, in Nimmerdor. De gemeente en IVN bekijken de mogelijkheden om ook volgende winter met vrijwilligers te werken en welke bosvakken dan geschikt zijn om te helpen onderhouden. Ook wordt er nog eens kritisch gekeken naar wat er in welke bosvakken moet gebeuren en wat het effect op de flora en fauna is.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties