Gemeente verlengt contract met Welzorg niet

Foto ter illustratie
Foto: Publiek domein

Wethouders van de regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Soest) hebben besloten het contract met Welzorg voor de levering en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel, niet te verlengen.

De kwaliteit van de dienstverlening voldoet niet aan het afgesproken niveau. Dit betekent dat, als de colleges van alle gemeenten akkoord gaan, er per 1 januari 2018 nieuwe contracten worden afgesloten met aanbieders. Sneller overstappen op een andere aanbieder is in verband met een zorgvuldig inkoopprocedure, besluitvorming en implementatie niet mogelijk.

Inwoners in najaar geïnformeerd over nieuwe aanbieders
Inwoners in de regio die nu via de Wmo een hulpmiddel ontvangen, kunnen dit jaar nog steeds bij Welzorg terecht. De regiogemeenten starten nu een nieuw inkooptraject. In het laatste kwartaal van dit jaar zal bekend worden wie de nieuwe dienstverleners worden. Klanten die via de Wmo hulpmiddelen ontvangen, worden dan persoonlijk geïnformeerd over wie de nieuwe partijen zijn en wat dit voor hen vanaf 1 januari 2018 betekent.

Welzorg blijft dit jaar verbeteren
Sinds 1 januari 2016 levert en onderhoudt Welzorg voor inwoners in de regio Amersfoort de hulpmiddelen die zij ontvangen via de Wmo. Maar inwoners kregen te maken met lange wachttijden en een onprofessionele bejegening. De gemeente Amersfoort heeft ook namens de regio sinds het ontstaan van de klachten gesprekken gevoerd met Welzorg om verbetering af te dwingen. Alhoewel Welzorg op dit moment een verbetering laat zien, is dit nog onvoldoende te merken in de praktijk. Welzorg zet wel stappen. Tot de inwerkingtreding van nieuwe contracten per 1 januari 2018 blijven de gemeenten de verbetering van de dienstverlening nauwlettend volgen en bijsturen.

Nieuwe contracten met tenminste twee partijen
Op dit moment is Welzorg de enige aanbieder in de regio. Daarom kunnen inwoners niet overstappen als zij ontevreden zijn over de dienstverlening. In de nieuwe inkoopprocedure wordt rekening gehouden met de geleerde lessen. Zo zal bijvoorbeeld een contract worden aangegaan met tenminste twee partijen. Formele besluitvorming over de aanbesteding vindt de komende periode door de verschillende colleges van burgemeester en wethouders plaats.

Reacties