Gemeente kapt bomen om veiligheidsredenen

Foto: Publiek domein

De gemeente zorgt dat de circa 85.000 bomen in haar beheer gezond en vitaal blijven. Zij onderhoudt deze bomen goed en controleert deze regelmatig.

Bomen die niet gezond zijn en een veiligheidsrisico vormen voor de directe omgeving, worden gesnoeid. Wanneer een boom door snoei niet veilig gemaakt kan worden, moet deze gekapt worden. Hiervoor vraagt de gemeente dan een kapvergunning aan.

Naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole heeft de gemeente op 24 november 2016 vergunningen aangevraagd voor het kappen van in totaal 304 bomen verspreid over de wijken Bosgebied, Calveen, Isselt, Kattenbroek, Liendert, Park Schothorst, Rustenburg, Schothorst- Noord en Zuid, Soesterkwartier, Stadstuinen en Zielhorst.

Inmiddels zijn deze vergunningen verleend en is de gemeente van plan om begin april te starten met de werkzaamheden. Meer informatie over waar welke bomen worden gekapt , vindt u op www.amersfoort.nl/boomveiligheid. Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de wijkbeheerder via 14 033.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties