Ondertekening overeenkomsten Westelijke ontsluiting

Foto: Gemeente Amersfoort

Om de doorstroming en verkeersveiligheid aan de westkant van Amersfoort te verbeteren wordt de Westelijke ontsluiting in Amersfoort aangelegd. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek–Nijhof (Mobiliteit) van de provincie Utrecht, regiodirecteur ProRail Kees Rutten en wethouder Hans Buijtelaar van de gemeente Amersfoort hebben donderdag 9 maart overeenkomsten gesloten over de aanleg en het toekomstige beheer en onderhoud van de Westelijke ontsluiting.

Gemeente Amersfoort en provincie Utrecht hebben een overeenkomst gesloten over het beheer en onderhoud van de gehele route van de Westelijke ontsluiting. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt deze straks een provinciale weg.

Spoorviaduct
De provincie en ProRail hebben in een overeenkomst afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het spoorviaduct. Daarnaast sloten gemeente Amersfoort en ProRail een overeenkomst over de samenwerking in het project voor het middelste deel van de Westelijke ontsluiting. Dit gedeelte ligt tussen de Prins Frederiklaan en Dierenpark Amersfoort. ProRail wordt de opdrachtgever voor de uitvoering van dit gedeelte.

Duurzaamheidambitie
Provincie Utrecht, ProRail en gemeente Amersfoort hebben onlangs de Green Deal Duurzaam GWW (grond-, weg-, en waterbouw) ondertekend. Met ondertekening van de Green Deal hebben de partijen afgesproken om bij het ontwerp, de aanleg en in het gebruik van de Westelijke ontsluiting duurzame maatregelen te nemen. De wijze waarop de duurzaamheidambities in het project vorm krijgen wordt in de komende maanden concreet uitgewerkt.

Planning
In de komende maanden gaat het bureau Arcadis het huidige ontwerp optimaliseren en het contract opstellen voor het middendeel van het tracé. Ook worden in de komende maanden al de eerste ecologische maatregelen genomen zoals het realiseren van broed- en slaapplekken voor vleermuizen. Voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden worden pas opgestart na de uitspraak door de Raad van State. Naar verwachting is deze uitspraak in juni van dit jaar. De start van de uitvoering is naar verwachting eind 2018 of begin 2019.

Meer informatie
Op de website www.amersfoort.nl/westelijkeontsluiting is meer informatie te vinden over het project.

Reacties