Vanaf maart nieuw spitsmijdenproject in de drukste gebieden van de regio Utrecht

Foto: Publiek domein

Op maandag 13 maart a.s. start Goedopweg, het samenwerkingsverband van overheden en werkgevers om de regio Utrecht bereikbaar te houden, met het project No Spits Today. Automobilisten die tijdens de avondspits (15.00 – 19.00 uur) Utrecht Centrum, Utrecht Science Park/De Uithof & Rijnsweerd en Amersfoort-Noord mijden, worden daarvoor beloond. De inschrijving om mee te doen met het project start op zaterdag 11 maart aanstaande.

Binnen de regio zijn Utrecht Centrum, Amersfoort-Noord (Calveen, Vathorst, Hooglanderveen en De Hoef) en Utrecht Rijnsweerd/Utrecht Science Park (De Uithof) de voornaamste economische gebieden en daarmee belangrijke bestemmingen voor woon-werkverkeer. Om de doorstroming tijdens de diverse werkzaamheden die in deze gebieden plaats (gaan) vinden is dit spitsmijdenproject opgezet. ‘Doel van dit project is dat zoveel mogelijk automobilisten de bewuste gebieden tijdens de avondspits mijden’, zegt gedeputeerde mobiliteit Jacqueline Verbeek-Nijhof  van de provincie Utrecht. ‘Hiermee houden we de regio Utrecht, die tot de top van meest competitieve regio’s van Europa behoort, bereikbaar.´ Deelnemers aan het project kunnen sparen voor cadeaus die aansluiten bij het alternatief waar zij voor kiezen. Niet-deelnemers hebben tegelijkertijd profijt van de extra ruimte die zo op de weg beschikbaar komt.

Aanmelden als deelnemer
Aan het project kunnen automobilisten meedoen die regelmatig in de avondspits de drie genoemde gebieden uitrijden. Om te bepalen hoe vaak automobilisten hier rijden, is een verkeersonderzoek gedaan. Dit onderzoek is op 14 december in lokale en regionale kranten aangekondigd.  Automobilisten die in aanmerking komen om mee te doen ontvangen aankomende week een uitnodiging in de brievenbus om deel te nemen aan het project.
Ook andere automobilisten (zoals leaserijders), van wie uit het verkeersonderzoek blijkt dat zij regelmatig in de avondspits deze gebieden uitrijden, kunnen meedoen. Zij krijgen via hun leasemaatschappij een uitnodiging om deel te nemen.

Privacy
Het project werkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 858d8d8f8080. De gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld. Na het project worden de data van deelnemers omtrent de ritregistraties en persoonsgegevens eveneens vernietigd. De gegevens van niet-deelnemers worden uiterlijk na 10 weken vernietigd. Kijk voor meer informatie over de privacy op www.goedopweg.nl/nospitstoday

Spaar je alternatief bij elkaar door de spits te mijden
Door de avondspits te mijden sparen deelnemers voor credits, die ingewisseld kunnen worden voor cadeaus die in lijn liggen met het door hen gekozen alternatief. Bijvoorbeeld accessoires voor fiets, een bijdrage aan een e-bike, OV-tegoed of artikelen om thuiswerken te bevorderen. Een deelnemer kiest namelijk zelf wat het beste bij hem of haar past en wat mogelijk is: op de fiets of e-bike stappen, op andere tijden werken of thuiswerken, de auto op een P+R in de buurt parkeren of met het OV reizen. De hoogte van de te sparen credits loopt gedurende het project in fasen terug en varieert naar gelang het gemeten reisgedrag en de door de deelnemer gekozen alternatieve reismethode(n).

Goedopweg: samenwerken aan betere bereikbaarheid
No Spits Today is een initiatief van Goedopweg, een samenwerkingsverband – voortvloeiend uit het landelijke programma Beter Benutten Vervolg – waarin de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, het ministerie van Infrastructuur en Milieu  en werkgevers (verenigd in de U15) samenwerken aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Meer info over Goedopweg en de projecten is te vinden op goedopweg.nl.

Reacties