Amersfoort scoort bovengemiddeld op Veiligheidsmonitor 2016

Foto: Publiek domein

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek is gemeten of en hoe vaak burgers vorig jaar slachtoffer van delicten waren, hoe veilig burgers zich voelden en wat zij van de politie vonden. De op woensdag 1 maart verschenen Veiligheidsmonitor 2016 toont op landelijk niveau in vrijwel alle opzichten gestage verbetering.

Dat geldt ook voor onze regio, Oost Utrecht, die zelfs op een aantal punten een positiever beeld dan het landelijke gemiddelde laat zien. Zo wordt onze regio op leefbaarheid en sociale overlast beter beoordeeld dan het landelijk gemiddelde. Dat geldt ook voor de fysieke verloedering, verkeersoverlast en het gevoel dat het wel eens onveilig is in de buurt. Deze data laat ook nog eens een verbetering zien ten opzichte van 2012.

Amersfoort is met haar ruim 153.000 inwoners één van de 70.000+ gemeenten. Deze gemeenten zijn nader onder de loep genomen. Amersfoort scoort hierin zeer goed ten opzichte van de andere grote gemeenten. Er wordt minder overlast in de buurt ervaren en ook het onveiligheidsgevoel is minder dan in andere grote steden. Als het gaat om traditionele criminaliteit (bijvoorbeeld geweldsdelicten, vandalisme, diefstal) is Amersfoort een gemiddelde gemeente. Ook de tevredenheid over de politie is gemiddeld.

Reacties