Stichting Zilver Wonen pleit voor betere invoering Blijverslening

Foto: Stichting Zilver Wonen Weken

Hoewel ouderen langer zelfstandig thuis moeten en willen blijven wonen en er een nijpend tekort van zo’n 60.000 seniorenwoningen is, hebben slechts 2 ouderen de afgelopen 1,5 jaar gebruik gemaakt van de Blijverslening. Hiermee kunnen senioren hun woning verbouwen en seniorproof maken.

Nog maar 28 van de 388 Nederlandse gemeenten bieden deze lening aan; in zo’n 100 gemeenten loopt momenteel een procedure om deze lening mogelijk te maken. De gemeente Amersfoort biedt momenteel geen Blijversregeling aan. Uit grootschalig onderzoek* van de stichting Zilver Wonen Weken (ZWW) blijkt dat zo’n 104.000 ouderen hun huis graag zouden aanpassen en daar een lening voor willen afsluiten. “Deze lening kunnen ze echter zonder de garantstelling van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, dat ook de succesvolle Starterslening beheert, vrijwel niet bij een bank verkrijgen”, aldus Coen Staal, voorzitter van ZWW. Daarom spoort de ZWW gemeenten aan om de Blijverslening snel in te voeren en er goede voorlichting voor op te starten.

Kosten zorg terugdringen
“Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te begrijpen dat er iets moet gebeuren”, legt Staal uit. “We hebben 3 miljoen 65-plussers en 40% van de gemeenten zegt nu al een tekort te hebben aan seniorenwoningen. In 2020 zal dat tekort gegroeid zijn in meer dan de helft van de gemeenten. Hierdoor blijven ouderen te lang wonen in een niet aange­paste woning. Voor de kosten van het aanpassen van die woningen willen gemeenten of woningcorporaties veelal niet opdraaien. Met zo’n 465.000 valpartijen per jaar onder 65-plussers, mede door niet-aangepaste woningen, kunnen deze ouderen versneld in een zorginstelling terechtkomen. Wat per oudere zo’n 6.400 euro per maand kost. Daar draait de gemeente dan weer wel voor op. De Blijverslening is veel goedkoper voor gemeenten en biedt de burger een langer en veiliger verblijf in hun eigen huis.”

Samen met gemeenten
Samen met de 28 gemeenten waar de Blijverslening al is ingevoerd, wil de stichting ZWW de communicatie graag sterk verbeteren. Nu zegt slechts 10% van de senioren van deze leningsvorm gehoord te hebben. “Gebruikmakend van ons ZWW platform zouden we per postcodegebied iedereen in deze, vooralsnog, 28 gemeenten willen informeren over wie gebruik kan maken van de Blijverslening en wat daartoe de voorwaarden zijn”, aldus Staal. “Uit ons onderzoek is gebleken dat ruim honderdduizend ouderen er gebruik van willen maken. Wij schatten in dat er, met de toename van  65-plussers, binnenkort ruim een half miljoen geïnteresseerde senioren zullen zijn, wan­neer alle gemeenten dit oppakken en goed uitdragen.”

Per postcode zoeken
Momenteel kan op het ZWW platform al per postcode gezocht worden naar thuiszorgaanbieders  en de juiste gegevens van het Wmo-loket. De zoekmogelijkheid naar de Blijvers­lening komt hier nu bij. Samen met deze gemeenten wordt straks echter nog meer mogelijk. “Onze stichting wil ouderen stimuleren veel eerder over hun toekomstige woonsituatie na te denken. Wil je je woning aanpassen, verbouwen of verhuizen, vul dan onze Langer Thuis Test in. Je zou vervolgens kunnen besluiten om bijvoorbeeld een hovenier te schakelen. Wij streven ernaar dat je via onze website in contact gebracht wordt met een lokale hovenier. Ook aan gemeentelijke voorlichtingsmiddagen kan op ons platform extra aandacht besteed worden. Via onze partner ANBO zouden tevens thuisbezoeken, om naar de persoonlijke vragen en behoeften thuis te kijken, aange­vraagd moeten kunnen worden. Zo komt de complete dienstverlening, van herkenning van het probleem tot de invoering en financiering, rond via ons platform. Er moet dus echt nog heel veel gebeuren!”, aldus Staal.

Stichting Zilver Wonen Weken (ZWW)
Ouderen willen zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Dit betekent echter vooruit kijken en nú al nadenken over verbeteringen en aanpassingen aan het huis. Of over verbouwen of verhuizen. De stichting stimuleert dit door onderzoek te doen. Daarnaast is er het digitale plat­form www.zilverwonen.nl Stichting ZWW is in april 2015 opgericht om ouderen bewust te maken van hun (woon)situatie en van de noodzaak om vooruit te kijken.

Partners in dit onderzoek zijn ANBO, Mindmate en Evident P.R.

* Onderzoek uitgevoerd onder 8.460 zelfstandig wonende ouderen tussen de 60 – 80 jaar

Reacties