Kick off Amersfoort Beach 2017

Foto: Amersfoort Beach

Donderdag 23 februari vond de Kick off plaats van Amersfoort Beach 2017. Een nauwe samenwerking tussen Stichting Beach Sports en Sportacademie Amersfoort zal moeten leiden tot één van de grootste sportieve evenementen die Amersfoort ooit gekend heeft.

Stichting Beach Sports, een jonge stichting van drie ambitieuze vrienden. Jelte Bakker, Dirk-Jan Beeftink en Danny de Graaf hebben 4 jaar geleden de handen ineen geslagen en willen met Amersfoort Beach bijdragen aan een gezond en actief Amersfoort. Ook diverse randsteden worden hierbij betrokken. Sportacademie Amersfoort draagt al jaren zorg voor het opleiden van jonge, getalenteerde studenten die optimaal worden voorbereid op het werken in de maatschappij van nu. Samen zullen deze partijen zorg dragen voor de organisatie van Amersfoort Beach wat van 12 t/m 18 juni plaats zal vinden op het evenemententerrein aan de Hamseweg in Hoogland. De samenwerking tussen beide partijen bestaat al langer en dit jaar moet dit leiden tot een grootschalig beach evenement waar jong en oud samen kunnen komen en op een unieke manier van sport en bewegen kunnen genieten.

Jelte Bakker van Stichting Beach Sports; “Wij werken vanuit drie pijlers namelijk Maatschappelijke betrokkenheid, Sport en Bewegen en Gezonde Lifestyle. Al deze pijlers hebben mooie raakvlakken met de Sportacademie. Wij vinden het erg belangrijk dat wij op deze manier niet alleen bij kunnen dragen aan een gezond en actief Amersfoort maar ook aan de ontwikkeling van deze jonge talenten”.

Saskia Keulaars van de Sportacademie; “83 leerlingen zullen aan de slag gaan met de sportweek in juni. Door de diverse opdrachten zullen de studenten midden in het werkveld een flinke spurt kunnen maken in hun eigen ontwikkeling. Zowel op het gebied van beroepsvaardigheden als op persoonlijk vlak. Alle 3e jaars studenten krijgen een onderdeel in de organisatie en krijgen hierbij hulp en praktische ondersteuning van eerste- en tweedejaars studenten. Aan de opdrachten is een docent, Jelte Bakker, van Stichting Beach Sports gekoppeld die de groepen nauw begeleid tijdens dit proces”.

Komende tijd wordt gebruikt om taken helder te verdelen en structuur aan te brengen in de diverse opdrachten. Zo zullen diverse basisscholen, middelbare scholen, verenigingen, bedrijven en particulieren uitgedaagd worden om deel te nemen. Zie voor meer informatie ook www.stichtingbeachsports.nl (onder constructie) of check de facebookpagina Amersfoortbeach.

Reacties