Informatieavond aanpak Kersenlaan Park Schothorst

Foto: Werkgroep Bomenlanen

De werkgroep Bomenlanen heeft een plan uitgewerkt voor de aanpak van de Kersenlaan en de aangrenzende boog in Park Schothorst. Zij presenteert dit plan op 21 februari aan omwonenden en geïnteresseerden. U bent van harte welkom in Het Groene Huis aan de Schothorsterlaan. Aanvang is 20.00 uur.

Het plan maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om het park vitaal te houden. Dit pakket aan maatregelen is in 2013 als beheerplan Park Schothorst door de gemeenteraad vastgesteld en wordt in fasen uitgewerkt in nauwe samenwerking met bewoners. Zo is door bewoners al eerder een plan gemaakt voor het verbeteren van de ecologische verbindingszone. Dit plan is inmiddels al grotendeels uitgevoerd.

De werkgroep Bomenlanen licht op 21 februari het plan voor de Kersenlaan toe. In grote lijnen komt het plan hier op neer: vervanging van de (in slechte staat verkerende) bomen in de Kersenlaan en verrijking van de aangrenzende boog met extra aanplant van diverse rijk bloeiende bomen. Kijk voor meer informatie over de maatregelen voor een vitaal park Schothorst op de website www.amersfoort.nl/parkschothorst.

Bron: gemeente Amersfoort

 

Reacties