FASadE zoekt naar bronnen Rietveldpaviljoen

Foto: Pictoright Amsterdam 2017

Het Rietveldpaviljoen in Amersfoort is vanaf september het decor voor de tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig‘. Organisator FASadE, Forum voor Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort, zoekt nog naar extra bronmateriaal. Met name over de totstandkoming van dit karakteristieke en beeldbepalende gebouw.

Rietveld
Het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof 8 in Amersfoort geldt als belangrijk jong cultureel erfgoed. Het paviljoen kwam gereed in 1959 en was in feite de eerste kunsthal van Nederland. Toenmalig burgemeester Hermen Molendijk van Amersfoort heeft met de keuze van architect Gerrit Rietveld een duidelijk modern stempel gedrukt op de ontwikkeling van de stad. Een spraakmakend stempel bovendien. Want Amersfoort liep met het paviljoen voor de troepen uit.
Midden jaren vijftig ontwierp Rietveld eveneens een kunstpaviljoen in Sonsbeek en een in Venetië. De drie paviljoens verschillen onderling, maar getuigen van vergelijkbare, bijzondere kwaliteiten: ondanks eenvoud en soberheid vertonen ze een uitzonderlijk spel van lichtwerking en lichtreflectie, ruimtelijkheid en een fraaie relatie tussen binnen en buiten, in die tijd ongeëvenaard.

100 jaar De Stijl
Het Rietveldpaviljoen in Amersfoort is de eerste kunsthal van Nederland, heeft gedurende vijftig jaar uitstekend gediend als expositieruimte en kent een succesvolle tentoonstellingsgeschiedenis. Met de tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig  slaat FASadE een brug van verleden naar toekomst. Deze tentoonstelling is vanaf medio september 2017 t/m 8 januari 2018 te zien. Rietveld stelt, als lid van deze kunststroming, De Stijl centraal, waarbij de focus ligt op de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen het paviljoen aan de Zonnehof werd gerealiseerd. FASadE haakt met deze expositie aan bij de viering van honderd jaar De Stijl. In 2017 vinden door het hele land evenementen en tentoonstellingen plaats in het kader van ‘Mondriaan tot Dutch Design’, zoals het themajaar officieel wordt genoemd.

Vragen
Tijdens de voorbereiding op de tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig’ komen nieuwe vragen aan de oppervlakte. Hoe kwam hij in de jaren vijftig aan zijn internationale contacten, die leidden tot de realisatie van de perskamer van Unesco in Parijs en tot de bouw van het Nederlandse paviljoen in Venetie? Hoe kwam Rietveld in contact met Amersfoort, toentertijd een conservatief stadje? Welke tegenstand ondervond Rietveld bij de realisatie van het paviljoen? Hoe kwam het contact tussen Rietveld en burgemeester Molendijk tot stand? Hoe verliep de bouw? En hoe werd Rietveld in 1950 curator van de tentoonstelling ‘Schoonheid in huis en hof’, in het Amersfoortse Van Oldenbarneveltgymnasium?

Oproep
FASadE komt graag in contact met mensen die over authentiek materiaal beschikken met betrekking tot bovenstaande en andere vragen: correspondentie; foto’s of verhalen uit overlevering. Ook verhalen over de Amersfoortse tijdgeest in de jaren vijftig: sluiting van fabrieken op bedrijventerrein de Isselt; de wederopbouw; beelden van brede straten zonder auto’s. Iedereen die over deze of andere informatie beschikt kan contact opnemen met Johanna van der Werff, directeur van FASadE, via [email protected]

Over FASadE
FASadE (Forum voor Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort) brengt architectuur en stedenbouw bij een breed publiek en in een landelijke context onder de aandacht via een afwisselend programma. Het Architectuurcentrum diept (actuele) kwesties uit en zorgt met regelmaat voor een inhoudelijke confrontatie tussen architecten en stedenbouwkundigen, gemeente, projectontwikkelaars en woningbouwverengingen. Ook biedt FASadE een podium ter inspiratie, kennisuitwisseling en om te netwerken. Het Architectuurcentrum organiseert Architectuurcafés, tentoonstellingen, symposia, excursies, rondleidingen, de Amersfoortse Dag van de Architectuur en geeft publicaties uit.

Voor meer informatie:
www.fasade.nl
www.destijlutrechtamersfoort.nl
www.mondriaantotdutchdesign.nl

Reacties