‘Slecht beeld over asbestdaken bij gemeenten’

Foto: Publiek domein/pixabay

Veel grote gemeenten weten niet waar in hun regio asbestdaken liggen en of dit gevaarlijk is voor de omwonenden. Dat blijkt uit een enquête van het televisieprogramma Kassa onder de vijftig grootste gemeenten in Nederland. Van de 39 grootste gemeenten die reageerden hebben volgens het onderzoek er acht de asbestdaken op woningen in kaart.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Vrijkomende asbestvezels in de buitenlucht kunnen kanker veroorzaken. Oude en beschadigde asbestdaken moeten met voorrang worden aangepakt, stelt de vooraanstaande asbestdeskundige Otto Hegeman in het programma.

Saneren
Het Rijk wil dat voor 1 januari 2024 alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. Lokale overheden moeten daarbij het voortouw nemen en de burgers informeren en begeleiden, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie. Dertig gemeenten geven aan nog geen beleid te hebben ontwikkeld.
Volgens Hegeman is haast geboden. Asbestdaken beginnen na 15-20 jaar al te verweren en dat proces versnelt veelal met de jaren. Sinds 1993 is het gebruik van asbest op daken verboden. De jongste asbestdaken zijn nu 24 jaar, de oudste al een halve eeuw. In Nederland liggen naar schatting nog zo’n 500.000 asbestdaken.

Subsidieregeling onvoldoende
De hoge kosten voor sanering – die kunnen oplopen tot 20.000 euro per dak – moeten huiseigenaren grotendeels zelf ophoesten. Het bestaande subsidiepotje – ca 75 miljoen voor de gehele periode – is volstrekt onvoldoende. Volgens Hegeman is er minimaal 1.2 miljard euro nodig. Maar staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu weigert vooralsnog het bedrag te verhogen.
Voor de sanering van asbestdaken zijn speciale beschermende maatregelen nodig, maar de hoge kosten werken in de hand dat burgers het zelf gaan doen, met mogelijke gezondheidsrisico’s en illegale dumping als gevolg.

De gemeente Amersfoort informeert over asbestverwijdering via haar website. Heeft u vragen over asbest verwijderen, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 033.

Reacties