Provincie inventariseert flora en fauna in de Gelderse Vallei

Foto: Provincie Utrecht

]Veldwerkers gaan vanaf deze week tot eind september weer op pad om te inventariseren welke planten en dieren er leven in onze provincie. Dit doen zij in opdracht van de provincie Utrecht. Dit jaar kunt u de veldwerkers tegenkomen in het buitengebied van de gemeenten Amersfoort, Leusden, Woudenberg en Renswoude.

Deze inventarisatie vindt ieder jaar plaats, telkens in een ander deel van de provincie. Dit jaar staat een deel van de Gelderse Vallei op het programma, een gebied van circa 8.000 hectare. De meeste aandacht van de veldwerkers gaat uit naar wegbermen, sloten, poelen, houtwallen en (park)bossen. Zij zullen zich altijd melden voordat zij in een gebied gaan inventariseren.

Soorten in kaart brengen
Met de inventarisatie brengt de provincie in kaart wat de natuurwaarden zijn in het gebied en welke beschermde en bedreigde soorten planten en dieren er voorkomen. De provincie kijkt naar planten, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en bosmieren. Voor de planten is één bezoek voldoende, voor de dieren moet een gebied drie maal in het seizoen worden bezocht.

Snelle verwerking via tablet en GPS
De natuurwaarnemingen worden in het veld digitaal ingevoerd in een tablet. Bij deze invoer wordt gebruik gemaakt van navigatiesatellieten (GPS) voor een snelle bepaling van de positie in het veld. De gegevens worden opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en zijn daarmee ook beschikbaar voor anderen.

Bron: Provincie Utrecht

Reacties