Voortgang coalitievorming

Afgelopen week hebben onderhandelaars van D66, VVD, GroenLinks en de ChristenUnie twee keer met elkaar gesproken onder leiding van formateur Victor Molkenboer.

In de gesprekken zijn aan bod gekomen: tot stand komen van een gezamenlijke visie, versterken van de manier waarop raad en inwoners invloed hebben op politieke besluitvorming en de gemeentefinanciƫn. Onderhandelaars ervaren de gesprekken als constructief en coƶperatief.

Deze week zullen partijen vooral spreken over wonen en zorg.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties