Uitslag gemeenteraadsverkiezingen bekend

Foto: Gemeente Amersfoort

Maandag waren 105 mensen druk in de weer in  sporthal Juliana van Stolberg met het tellen van ruim 70.000 stemmen. Deze hertelling was noodzakelijk nadat, bezwaar tegen de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was aangetekend.

Bezwaar

Vrijdag werden de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. De verdeling van de restzetels werd spannend. Dit was aanleiding voor twee mensen om bezwaar aan te tekenen. Omdat het verschil in aantal stemmen zeer klein was, heeft het Centraal Stembureau besloten tot een hertelling.

Hertelling

Maandag 26 maart werden alle uitgebrachte stemmen, ruim 70.000, door ambtenaren van de gemeente Amersfoort herteld. Hierdoor was de afdeling Burgerzaken gedurende de dag maar beperkt bereikbaar.

Definitieve uitslag

Na de hertelling die maandag 26 maart 2018 is uitgevoerd heeft burgemeester Lucas Bolsius de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Bij de verkiezingen voor de Amersfoortse gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 heeft D66 de meeste stemmen gekregen (15,2%). Daarna hebben de meeste stemmen: VVD 14,8%, GroenLinks 13,2% en CDA 13,0%.

De opkomst in Amersfoort is 59,8%. Bij de raadsverkiezingen in 2014 was dat percentage 56,3%. Er is 264 maal blanco gestemd; 190 keer was een stem ongeldig.

Hieronder staat het aantal stemmen weergegeven en de verdeling van de 39 raadszetels.

Partij Aantal

uitgebrachte stemmen 2018

Percentage  van de stemmen

2018

Aantal

behaalde raadszetels 2018

Einduitslag

raadszetels

2014

D66 10699 15,2% 6 9
VVD 10427 14,8 6 5
ChristenUnie 7197 10,2 4 5
SP (Socialistische Partij) 4786 6,8 3 4
PvdA 4353 6,2 2 5
CDA 9176 13,0 6 4
GroenLinks 9257 13,2 6 3
Burger Partij Amersfoort (BPA) 4449 6,3 2 2
Amersfoort 2014 5284 7,5 3 1
Blanco lijst / G. Chel 192 0,3 0
Vrede en Recht 388 0,6 0
Actief (in 2014: OPA) 743 1,1 0 1
DENK 2390 3,4 1
SGP 980 1,4 0

 

Reacties