Hertelling gemeenteraadsverkiezingen gemeente Amersfoort

Foto: gemeente Beuningen

Het Centraal Stembureau heeft op verzoek van twee inwoners opnieuw gekeken naar de uitslag van de verkiezingen. Zij hebben vanochtend bezwaar aangetekend tegen de verdeling van de restzetels.

In de proces-verbalen zijn door het Centraal Stembureau geen ernstige onrechtmatigheden gevonden die aanleiding zijn voor een hertelling. Het Centraal Stembureau heeft toch besloten om opnieuw te gaan tellen omdat het verschil in aantal stemmen zeer klein is. Door opnieuw te tellen vindt er een extra controle plaats op de resultaten van de stemmen.

Maandag 26 maart vindt de openbare hertelling plaats. Het tijdstip en de locatie zijn op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting wordt dit in de loop van de dag bekend gemaakt. Dinsdag 27 maart komt het Centraal Stembureau weer bijeen om de resultaten van de hertelling openbaar bekend te maken. Het tijdstip is nog niet bekend. Deze informatie maken wij bekend via de website van de gemeente Amersfoort.

Reacties