Alle stemmen geteld!

Burgemeester Bolsius gaat zijn stem uitbrengen.
Foto: Gemeente Amersfoort

Alle stemmen zijn geteld! Net voor middernacht waren alle stemmen geteld in de gemeente Amersfoort.

Ruim 71.000 stemmen zijn geteld en dat levert de volgende eindstand (onder voorbehoud) op.

Percentage stemmen Zetels 2014 Voorlopig zetels 2018
D66 15 9 5
VVD 14,6 5 5
CU 10,1 5 3
SP 6,8 4 2
PvdA 6,3 5 2
CDA 13,1 4 5
GL 13,1 3 5
BPA 6,2 2 2
A2014 7,4 1 2
Chel 0,3 0 0
VR 0,5 0 0
Actief 1,1 0 0
DENK 3,5 0 1
SGP 1,4 0 0

Nu levert ChristenUnie een zetel in ten gunste van GroenLinks. In dit overzicht zijn 32 zetels van de 39 beschikbare zetels verdeeld. De 7 restzetels worden mogelijk verdeeld over D66, VVD, CU, SP, CDA, GL en A2014.

De opkomst in Amersfoort is 59,9%. Bij de raadsverkiezingen in 2014 was dat percentage 56,3%. Er is 286 maal blanco gestemd; 175 keer was een stem ongeldig.

Definitieve uitslag

De definitieve einduitslag wordt vrijdag 23 maart om 10.00 uur vastgesteld in het Centraal Stembureau in het stadhuis van Amersfoort door de burgemeester Lucas Bolsius. Kort nadat het Centrale Stembureau de einduitslag heeft vastgesteld verschijnt de uitslag ook op de website en social media van de gemeente. Vrijdagmiddag worden ook uitslagen per wijk bekendgemaakt op www.amersfoortincijfers.nl (ga naar ‘bevolking’, ‘politiek’). Via www.amersfoort.nl/verkiezingen zijn vrijdagmiddag de uitslagen per stembureau en kandidaat online beschikbaar.

Referendum

Naast de gemeenteraadsverkiezing konden kiesgerechtigden zich via het raadgevend referendum uitspreken over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. Van de kiesgerechtigden was 51,6% tegen het referendum en 43,6% voor. 4,5% heeft blanco gestemd en 0,3% was ongeldig.

Reacties