Laatste debat Amersfoortse politiek gaat over sport

Jesper Rijpma leidt het ASF-sportdebat van 15 maart in KAdECafé
Foto:

Tijdens het Politiek Café georganiseerd door de Amersfoortse Sportfederatie ASF gaan de Amersfoortse politieke partijen met elkaar in discussie over sport.

Het debat, dat plaatsvindt op donderdagavond 15 maart in KAdECafe aan het Eemplein, vormt de laatste clash tussen raadsleden en aspirant raadsleden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in de daaropvolgende week. De afgelopen maanden heeft de ASF verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin steeds thema’s uit het “ASF 10 -puntenplan voor de sport” centraal stonden.

“Hiermee willen we de politiek wijzen op de in onze ogen belangrijkste aandachtspunten voor de sport in Amersfoort,” zegt ASF-voorzitter Juliette van Balen. “Ik heb inmiddels verschillende verkiezingsprogramma’s doorgeworsteld en heb de indruk dat er bij een aantal partijen echt is geluisterd naar onze roeptoeter. De sport en sportverenigingen in onze stad verdienen niet alleen meer aandacht, maar vooral ook meer geld!”

Volgens de preses van de Amersfoortse sportkoepel zullen de komende gemeenteraadsverkiezingen mede de toekomst van de sport in onze stad bepalen. “Ik zou sportminded Amersfoort op het hart willen drukken de sportparagrafen van de partijen goed te lezen. Wie het eens is met onze visie dat sportverenigingen onze stad gezond houden, een brede rol kunnen vervullen op maatschappelijk vlak en toekomstbestendigheid verdienen, kijkt kritisch naar wat de partijen roepen over sport. Ik hoop ook van harte dat er straks een coalitieakkoord ligt wat recht doet aan het belang van sport!”

De sportdebat van de Amersfoortse ASF in KAdECafé wordt geleid door Jesper Rijpma. Rijpma leidde enkele weken geleden ook het sportdebat in Utrecht, georganiseerd Utrechtse sportkoepel VSU. Tijdens de avond waarbij op twee na alle Utrechtse politieke partijen aanwezig waren, werd ook een Utrechts Sportakkoord getekend, met als belangrijkste actiepunten het wegwerken van de wachtlijsten en extra budget voor accommodaties. Aanmelden voor het sportdebat Amersfoort van de ASF, georganiseerd op donderdag 15 maart kan door een e-mail te sturen aan [email protected]sportamersfoort.nl

Reacties