Amersfoort werkt aan Smart City Strategie

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Amersfoort draagt samen met een groot aantal Nederlandse steden, bedrijven en wetenschappers bij aan de totstandkoming van de zogeheten Nationale Smart City Strategie. Die is onlangs aangeboden aan premier Mark Rutte. De G5-steden (Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) en de G32 (waartoe Amersfoort behoort) vragen de steun van het Rijk om de strategie uit te voeren. Namens Amersfoort was het college vertegenwoordigd door wethouder Menno Tigelaar.

Smart Cities
Doel van de Nationale Smart City Strategie is versterken van internationale concurrentiekracht en verbeteren van de kwaliteit van leven. Steden groeien hard en de druk op de publieke voorzieningen en infrastructuur neemt toe. Dat vraagt om goede oplossingen.

Verstedelijking, klimaatveranderingen, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit zijn uitdagingen waar steden wereldwijd voor staan. De steden concluderen dat nu investeringen in slimme techniek noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de zogeheten Smart Cities en de hiermee gepaard gaande toename van de (internationale) concurrentie- en innovatiekracht.

Er is grote behoefte aan hoogwaardige digitale infrastructuur en ruimte om te kunnen experimenteren voor o.a. een betere bereikbaarheid van steden. Maar ook duurzame energiezuinige woningen en gebouwen, verbetering van de luchtkwaliteit, gezonde slimme verstedelijking en economische vitaliteit zijn gewenst.

Om dit te realiseren is samenwerking nodig tussen alle partijen voor de ontwikkeling van slimme technologische toepassingen en oplossingen. Hierbij is ook aandacht vereist voor cybersecurity, privacy, interoperabiliteit, hyperconnectiviteit, open source van de digitale infra, standaardisatie en financiering.

Ruimte voor vernieuwing
De steden willen experimenteerruimte bieden aan nieuw te vormen coalities die in een soort ‘living lab’ samenwerken aan innovaties en stedelijke toepassingen. Goede oplossingen moeten makkelijker opschaalbaar en repliceerbaar worden gemaakt voor de andere steden. Schaalgrootte betekent ook betere business cases en een aantrekkelijker investeringsklimaat. In de strategie wordt dan ook bepleit dat Nederland hierdoor de fase van de versnipperede pilots kan ontstijgen zodat niet steeds hetzelfde wiel wordt uitgevonden. Alle steden hebben hun eigen kwaliteiten en willen graag samenwerken. Met elkaar, met andere overheden, maar ook met bedrijven en kennisinstellingen. Een voorbeeld is de samenwerking rondom het Smart City World Expo Congres in Barcelona in november 2016, waar wethouder Yvonne Kemmerling (Smart Cities) namens Amersfoort aan bijdroeg.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties