Gemeente Amersfoort ondertekent grondstoffenakkoord

Foto: Nienke Elenbaas fotografie

In Den Haag hebben dinsdag 24 januari 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Er is een forse omslag nodig in de manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan. In het Akkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

Wethouder M. Tigelaar ondertekende namens de gemeente Amersfoort. Namens het kabinet tekenen staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken). Het Nederlandse bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland).

Recycle economie
Staatssecretaris Dijksma benadrukt het belang van het akkoord: ‘We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit akkoord legt de basis voor deze recycle economie en is de beginstap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van onze aarde aan te pakken.’
Minister Kamp ziet daarbij kansen voor de Nederlandse economie door kostenbesparingen en het ontstaan van een nieuwe maakindustrie: ‘Een circulaire economie is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van 3D printing of door het vergroenen van de chemie.’ Wethouder Tigelaar: ‘Dat spreekt me enorm aan in dit grondstoffenakkoord. We werken op deze manier aan een beter klimaat én aan meer werkgelegenheid.’

Voortouw
Door meer bestaand plastic te recyclen en te gebruiken voor nieuwe producten en verpakkingen, is minder olie nodig als grondstof voor nieuw plastic. De Nederlandse levensmiddelengigant Unilever neemt als een van de ondertekenaars het voortouw door in 2025 honderd procent recyclebaar plastic te gebruiken voor hun verpakkingen. Omdat voor hergebruik veel minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, worden ook minder broeikasgassen uitgestoten en is het daarmee beter voor het klimaat. Met de omschakeling naar een circulaire economie wordt Nederland veel minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland.

Ondertekenaars
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, innovatieve startups, financiële instellingen, de vakbeweging en milieuorganisaties hebben hun handtekening gezet onder de afspraken. Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. De ondertekenaars gaan nu concrete plannen maken om de omslag naar een circulaire economie te bespoedigen. Binnen een half jaar worden op de onderwerpen biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen concrete plannen vastgesteld. Daarin komt te staan welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050.

Kansen
Met het tekenen van Het Grondstoffenakkoord is een eerste intentie afgegeven. Alle partijen die hebben getekend en daarmee ook de gemeente Amersfoort hebben tot 1 maart 2017 de tijd om te bepalen waar voor hen de meeste kansen liggen. In de zomer volgen dan concrete voorstellen voor vijf sectoren: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.

Winst in bouw en sloop
Wethouder Tigelaar: ‘We weten al dat er in de regio Amersfoort veel te winnen valt; zeker ook bij bouw en sloop. Hergebruik van bouw- en sloopmaterialen kan voor onze regio veel opleveren; een recent onderzoek van TNO gaf dat ook aan. Steeds opnieuw hergebruiken en grondstoffen een nieuw leven geven, dat is de circulaire economie. Dat willen we op allerlei terreinen stimuleren. Uiteindelijk moet Amersfoort een stad zijn waarin afval niet meer bestaat en we alles zo goed en lang mogelijk gebruiken en daarna hergebruiken. Dat helpt de stad gezond en vitaal te houden.

Ideeën?
Circulaire economie wordt een groot thema dit jaar. Heeft u hier ideeën over? De gemeente Amersfoort heeft een projectleider aangesteld, waar u contact mee op kunt nemen: Janny de Boer: 033 469 4585 of [email protected].

Reacties