Presentatie coalitieakkoord vrijdag 1 juli

Foto: Gemeente Amersfoort

Vrijdag 1 juli 2022 om 11:00 uur presenteren coalitiepartners D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hun coalitieakkoord met daarin hun plannen voor Amersfoort. De partijen kiezen met dit akkoord voor een meer groene, sociale en progressieve koers voor de stad. Bij deze presentatie is het ook mogelijk kennis te maken met de kandidaat wethouders. De coalitie gaat de komende 4 jaar met 8 wethouders (7,6 fte) aan de slag.

Locatie

De presentatie vindt plaats in het Campus Connect Center van ROC Midden Nederland op de Hoef, Disketteweg 2-4 om 11:00 uur.

Totstandkoming akkoord

Tijdens de totstandkoming van het akkoord is via stadsgesprekken en gesprekken met externe en ambtelijke adviseurs vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken gekeken. Dit proces is voor de coalitiepartners zeer waardevol geweest. De opbrengst hiervan heeft hun gesprekken verrijkt en heeft ervoor gezorgd dat afgewogen keuzes gemaakt konden worden.

Samenwerken met de stad

Deze werkwijze vormt wat de coalitiepartners betreft ook de komende 4 jaar de rode draad voor de manier waarop zij willen samenwerken in de stad met inwoners, bedrijven en organisaties. De coalitie wil nog meer dan tot nu toe in gesprek met partners en inwoners over vraagstukken en bijbehorende dilemma’s. Tezamen met de grote opgaven die de gemeente de komende jaren moet oppakken, vraagt dit om een team van bestuurders dat voldoende tijd kan investeren om de afspraken in het akkoord te realiseren.

Bekenmaking kandidaat wethouders

De namen van de kandidaat wethouders worden woensdag 29 juni bekendgemaakt.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen